Image

Avgifterna skenar i höjden

RAPPORTER Trots lågkonjunktur och lågt konsumentprisindex skjuter avgifterna för värme, VA, el och avfall i höjden.
Medan konsumentprisindex låg på 0,2 procent ökade avgifterna med hela 5,1 procent.


3000 behöver anställas på tre år

PERSONAL Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har genomfört en undersökning om rekryteringsbehovet de närmaste åren. Undersökningen säger att 3 000 personer, varav 2 000 tekniker och ingenjörer, behöver anställas fram till år 2011.


Sura kollegor väcker mest irritation

RAPPORTER Att jobba på ett kontor tillsammans med andra människor är inte alltid enkelt. Vad som irriterar medarbetarna mest är kollegor med negativ inställning till sitt jobb. Men det finns också stora skillnader mellan könen. Det visar Kontorsbarometern, en färsk undersökning genomförd på uppdrag av fastighetsbolaget Vasakronan.


Vakansgraden mot tio procent i Göteborg

RAPPORTER Vakansgraden i Göteborg förväntas vara uppe i tio procent vid årets slut. Hyrorna kommer att sjunka med tio procent.
Detta enligt Jones Lang LaSalles Nordic City Report.


Vasakronan skriver ned med tre miljarder

RAPPORTER Vasakronan skriver ner sitt fastighetsvärde med 2 098 miljoner kronor det andra kvartalet i år. Sammanlagt under första halvåret har värdet skrivits ner med 3 024 miljoner kronor, motsvarande 4,1 procent.
Vasakronan redovisar till följd av detta ett minusresultat på 1 379 miljoner kronor för det första halvåret.


Minus för Fastpartner efter skattebeslut

RAPPORTER Fastpartner redovisar ett start förvaltningsresultat för det första halvåret men resultatet efter skatt blir minus närmare 50 miljoner efter regeringens skattebeslut i juni.
Hyresintäkterna ökade till 207,1 miljoner kronor (206,6).


Mer än fördubblat förvaltningsresultat

RAPPORTER Balder mer än fördubblar sitt förvaltningsresultat det första halvåret i år, jämfört med motsvarande period förra året.
Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 160,6 miljoner kronor (68,4).


Hufvudstaden skriver ner med en miljard

RAPPORTER Hufvudstaden fortsätter att skriva ner värdet på sina fastigheter.
Under det första halvåret är den orealiserade värdeminskningen 1 058 miljoner kronor (minskning på 497 miljoner kronor förra året).


Jätteras för JM

RAPPORTER JM redovisar ett stort tapp för årets sex första månader. Intäkterna minskade med cirka 1,4 miljarder kronor och resultatet med cirka 650 miljoner kronor.


Nytt förvaltningsrekord – men stort minusresultat

RAPPORTER Sagax förvaltningsresultat ökade det första halvåret till 117,3 miljoner kronor (97,5), vilket är det högsta förvaltningsresultat som Sagax har rapporterat.
Resultatet har däremot belastats med -227,9 (51,4) miljoner kronor i orealiserade värdeförändringar.
Resultatet efter skatt uppgick till -58,2 miljoner kronor (197,6).


Kraftig minskning av bostadsbyggandet

BYGG Under första halvåret 2009 påbörjades byggandet av 6 650 lägenheter. Det är en minskning med 45 procent jämfört med första halvåret 2008.


Starkt resultat av Kungsleden

RAPPORTER Kungsleden redovisar ett stabilt resultat för årets andra kvartal. Efter skatt uppgår vinsten till en bit över 100 miljoner kronor mer än motsvarande period förra året.


Ökad vinst för Din Bostad

RAPPORTER Din Bostad redovisar ett resultat efter skatt på 296 miljoner kronor för årets första halvår. Motsvarande siffra förra året var 97 miljoner kronor.


Stark rapport från Catena

RAPPORTER Catenas halvårsresultat efter skatt ökade med 83 procent jämfört med motsvarande period förra året, från 20,8 till 38,0 miljoner kronor.


Nästan 100 sålda lägenheter för Victoria Park

RAPPORTER Victoria Park redovisar ett resultat efter skatt på nästan 7,5 miljoner kronor för årets andra kvartal. För hela halvåret är resultatet efter skatt 20,3 miljoner kronor.
99 av 133 lägenheter i Victoria Parks första etapp var sålda vid halvårsskiftet.


Stort värdefall i USA

RAPPORTER Marknadsvärdet för fastigheter i USA föll med 17 procent under årets första sex månader. Det visar en rapport från IPD.


Ökat driftsöverskott men fallande värden

RAPPORTER Akademiska hus ökar sitt driftsöverskott till 1 604 miljoner kronor första halvåret 2009 (1 550).
Däremot har man skrivit ner värdet på fastigheterna med 431 miljoner kronor (+839 förra året).


Bättre marginaler för Veidekke

RAPPORTER Efter ett svagt första kvartal har Veidekke stabiliserats.
För första halvåret 2009 är marginalen 0,9 procent (3,0). För andra kvartalet är siffran 4,9 procent (5,1 procent).


Fastighetsmarknaden rasar med 80 procent

RAPPORTER Under första halvåret i år bytte kommersiella fastigheter till ett värde om blygsamma 9,2 miljarder kronor ägare. Det är en minskning med 80 procent jämfört med samma period förra året.


Stabilt för hälften av Europas storstäder

RAPPORTER Enligt Jones Lang LaSalles European Office Yield Tracker var läget under andra kvartalet stabilt för ungefär hälften av Europas storstäder.