Image

NCC planerar att anställa

RAPPORTER NCC redovisar en minskad vinst för andra kvartalet. Men orderingången ser bra ut och NCC planerar att anställa 800 personer.


Catena visar bästa resultatet hittills

RAPPORTER Catena redovisar sitt bästa resultat sedan börsintroduktionen 2006.


Stabilt från Kungsleden

RAPPORTER Kungsleden redovisar något lägre resultat än under motsvarande period förra året, framför allt till följd av Hemsö-affären med Tredje AP-fonden.
- Även om nettoomsättningen som en följd av AP3-affären blev cirka 300 miljoner kronor lägre för perioden, minskade bruttoresultatet endast med 200 miljoner kronor trots den hårda vintern, säger vd Thomas Erséus.


Förbättrat från Balder

RAPPORTER Balder redovisar ett resultat före skatt på 228 miljoner kronor för årets andra kvartal (144).


Minusresultat för Victoria Park

RAPPORTER Victoria Park redovisar förlustsiffror för årets andra kvartal. Men försäljningstakten av andra etappen går bra, och beräknad byggstart är nu till hösten, enligt vd Peter Strand.


Wallenstam skriver upp värden med en miljard

RAPPORTER Wallenstam redovisar i sin halvårsrapport värdeförändringar på 1 063 miljoner (-8 förra året) kronor.
Därmed har de senaste årens värdenedgångar återhämtats.


Företagskonkurserna fortsätter minska

RAPPORTER Antalet företagskonkurser minskade med elva procent under juli jämfört med samma månad förra året. Hittills i år är minskningen 14 procent.


Förbättrat från växande Heba

RAPPORTER Heba redovisar ett förbättrat halvårsresultat samtidigt som bolagets verksamhet växer till följd av de investeringar i nya fastigheter som genomförts under året. Hebas fastighetsvärde är nu uppe i nästan fyra miljarder kronor.


Byggsektorn lyfter jobbstatistiken

RAPPORTER Sysselsättningen i Sverige ökar. Och det är byggsektorn som är framgångsfaktorn.


Positiva hyressignaler i Europa

RAPPORTER Nu visar de marknader som leder hyresutvecklingen i Europa positiv hyrestillväxt igen, för första gången sedan kristiderna.
Detta enligt Jones Lang Lasalles Office Property Clock.


Fastighetsaktier slår marknaden

RAPPORTER Fastighetsaktier har under lång tid varit en av de mest lönsamma sektorerna på den svenska aktiemarknaden. Allra högst avkastning har de investerare fått som investerat i fastighetsaktier med hög belåning, hög utdelningsnivå och stor substansrabatt. Däremot har de investerare som satsat på stora fastighetsbolag med hög likviditet fått en sämre avkastning. Det visar en ny analys från fastighetsrådgivaren Leimdörfer.


Transaktionsvolymen 28 miljarder under andra kvartalet

RAPPORTER Den totala transaktionsvolymen under det andra kvartalet 2010 uppgick till 28 miljarder kronor enligt Jones Lang Lasalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 51 procent jämfört med kvartalet före och hela 211 procent jämfört med samma period 2009, som ju var ett riktigt lågvattenmärke.


Transaktionsvolymen 18 miljarder i juni

RAPPORTER Transaktionsvolymen för det andra kvartalet 2010 summerades till närmare 24 miljarder, enligt Savills. Det innebär att transaktionsvolymen för det första halvåret uppgick till cirka 41 miljarder. Avslutningen på det andra kvartalet var mycket starkt och fastigheter för cirka 18 miljarder omsattes under juni månad.


Bättre andra kvartal för Klövern

RAPPORTER Klöverns andra kvartal blev betydligt bättre än det första.
- Årets andra kvartal har få likheter med det första. Positiv nettoinflyttning har ersatt första kvartalets nettoutflyttning. Trenden har vänt och uthyrningsgraden ökar igen. Värme har ersatt vinterns kyla, vilket inneburit lägre driftkostnader. Tillsammans bidrar alla positiva faktorer till att Klövern uppvisar ett klart bättre resultat under andra kvartalet. Hela periodens resultat är dock fortfarande klart påverkat av vinterns höga kostnader, säger vd Gustaf Hermelin.


Castellum på rätt väg

RAPPORTER Castellum redovisar ett negativt förvaltningsresultat för det första halvåret, vilket förklaras med de ökade kostnaderna för snöröjning och uppvärmning för det första kvartalet.
Förvaltningsresultatet för det andra kvartalet förbättrades med tre procent.
- Både hyresmarknaden och fastighetsmarknaden följer väl utvecklingen i svensk ekonomi. Efterfrågan på lokaler är fortsatt god medan uppsägningar och konkurser successivt minskar. Fastighetsmarknaden visar tydliga tecken på återhämtning med svagt stigande fastighetspriser som följd, säger vd Håkan Hellström.


Ökat resultat från Fabege

RAPPORTER Fabege redovisar ett kraftigt ökat resultat för det första halvåret. Däremot minskar hyresintäkterna, beroende på nettoförsäljning av fastigheter.


Wihlborgs slår förvaltningsrekord

RAPPORTER Wihlborgs redovisar ett rekordresultat för det första halvåret.
- Vi redovisar vårt bästa förvaltningsresultat hittills, en ökning med 19 procent till 302 Mkr (254). Ökningen är framför allt en effekt av låga räntenivåer, men har även påverkats positivt av högre hyresintäkter, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter AB.


Ombildningar för 24 miljarder kronor

RAPPORTER En sammanställning från intresseorganisationen Sveriges Bostadsrättsombildare (SBB) visar att 331 hyreshus med ett värde om sammanlagt 24 miljarder kronor ombildades till bostadsrätter år 2009.


Här finns världens högsta detaljhandelshyror

RAPPORTER CB Richard Ellis har gjort en global översyn av detaljhandeln. I staden med världens dyraste hyror ligger detaljhandelshyrorna för bästa läge på 137 000 kronor per kvadratmeter och år.
Se listan över de dyraste hyrorna här.


CBRE: 50 procent högre transaktionsvolym i år

RAPPORTER Transaktionsvolymen i Europa kommer överstiga 1000 miljarder kronor, jämfört med cirka 750 miljarder kronor förra året. Och i Sverige räknar man med en volym på cirka 60 miljarder kronor, vilket i så fall skulle innebära en ökning med 50 procent jämfört med 2009. Det visar CB Richard Ellis senaste rapport, European Capital Markets Report.