Image

CBRE ser annalkande brist på kontorslokaler

RAPPORTER I en färsk marknadsrapport säger CB Richard Ellis analyschef att det kan bli brist på nya moderna kontorslokaler i Stockholms CBD. Redan i höst.


Ökat resultat men minskat driftöverskott

RAPPORTER Brinova redovisar ett resultat på 28,2 miljoner kronor (17,4) för årets tre första månader.
Samtidigt minskar driftsöverskottet från 69,4 till 57,2 miljoner kronor.


Idel plus från Vasakronan

RAPPORTER Vasakronan presenterar en positiv rapport för årets tre första månader. Bland annat ökade resultatet efter skatt till 1 299 miljoner kronor, från minus 289 miljoner kronor motsvarande period förra året.


Investerare tror på stigande värden

RAPPORTER Fastighetsinvesterare tilltro till den svenska marknaden har fortsatt att stärkas under det senaste kvartalet. Det visar DTZ:s senaste marknadsundersökning, \"Property Investor Confidence Index\".


Minskad vinst för Peab

RAPPORTER Peab redovisar en minskad vinst för årets tre första månader. Vinsten före skatt blev 110 miljoner kronor mindre än motsvarande period förra året. Däremot ökade orderingången rejält.


Minskat resultat för Dagon

RAPPORTER Dagon presenterar ett minskat resultat för årets tre första månader.


Minskat minus för NCC

RAPPORTER NCC hyfsar till siffrorna för årets tre första månader. Jämfört med samma period förra året har minuset krympt rejält.


Stark rapport från Balder

RAPPORTER Balder levererar positiva siffror för årets tre första månader. Bland annat vänder man ett minusresultat, från motsvarande period förra året, till ett plus på 312 miljoner kronor.


Sagax vänder minus till plus

RAPPORTER Sagax lämnar en positiv rapport för årets tre första månader. Bland annat visar man ett resultatsplus på 17,8 miljoner kronor, jämfört med minus 67,9 miljoner motsvarande period förra året.


Minskat bruttoresultat för Heba

RAPPORTER Hebas resultat efter finansiella poster det första kvartalet uppgick till 33,5 (15,6) miljoner kronor. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar med 18,3 (0) miljoner kronor. Bruttoresultatet uppgick till 23,5 (25,4) miljoner kronor.


Bygg- och anläggning hårt drabbat av ekobrott

RAPPORTER Vart fjärde företag inom bygg- och anläggningsbranschen världen över har utsatts för ekonomisk brottslighet under det gångna året och det är oegentligheter som redovisningsbrott, mutor and korruption som ökar mest. Det visar en ny internationell undersökning från Pricewaterhouse Coopers som baseras på svar från 226 företag i bygg- och anläggningsbranschen världen över.


Förvaltningsrekord från Fastpartner

RAPPORTER Fastpartners förvaltningsresultat för det första kvartalet ökade med åtta procent till 55,6 miljoner kronor (51,5). Detta är Fastpartners bästa resultat hittills för den aktuella perioden, trots högre kostnader, beroende på den hårda vintern.


Starkt resultat av Catena

RAPPORTER Catena redovisar ett kraftigt ökat förvaltningsresultat för årets första kvartal. Förvaltningsresultatet landar på 33,9 miljoner kronor (25,2), en ökning med 34,5 procent, trots att resultatet belastas med cirka 2,4 miljoner kronor, på grund av det extrema vintervädret.
- Den framgångsrika uthyrningen och låga finansiella kostnader ger nu utdelning i form av ett kraftigt förbättrat förvaltningsresultat, säger vd Peter Hallgren.


Positivt från Wallenstam

RAPPORTER Wallenstam redovisar ett resultat efter skatt för årets första kvartal på 39 miljoner kronor (32).
Hyresintäkterna ökade till 352 miljoner kronor (335).


”Tydligt att våra marknader nu har vänt”

RAPPORTER Fabege visar positiv tillväxt i förvaltningsresultatet för perioden januari-mars.
- Det är i mina ögon tydligt att våra marknader nu har vänt, säger Christian Hermelin, vd för Fabege.


Oförändrad prognos för Kungsleden

RAPPORTER Kungsledens delårsrapport för årets tre första månader låg i linje med förväntningarna.
Resultatet efter skatt uppgick till 58 miljoner kronor (-67).
Prognosen för helåret 2010 om ett utdelningsgrundande resultat på 600 miljoner kronor kvarstår.


\"Ökade hyresintäkter framöver\"

RAPPORTER Atrium Ljungberg redovisar ett minskat förvaltningsresultat för årets första kvartal, 240,4 miljoner kronor jämfört med 260,1 miljoner kronor för samma period förra året.
Resultatet efter skatt förbättrades från 37,9 till 106,1 miljoner kronor, beroende på förra årets nedskrivningar.
Vd Anders Nylander räknar med ökade hyresintäkter framöver, eftersom flera nya handelsprojekt invigs under året.


Stark rapport från Wihlborgs

RAPPORTER Wihlborgs presenterar en positiv rapport för årets tre första månader. Bland annat ökade resultatet med 39 miljoner kronor.


\"Som före finanskrisen\"

RAPPORTER Klöverns förvaltningsresultat minskade till 91 miljoner kronor under årets första kvartal, jämfört med 118 miljoner kronor under samma period förra året.
Men kundförlusterna är lägre än förra året.
- Försenade hyresinbetalningar är idag inte större än före finanskrisen, säger vd Gustaf Hermelin.


Minskat förvaltningsresultat för Castellum

RAPPORTER Castellum firade i höstas 50 raka kvartal med ständigt ökat förvaltningsresultat.
Men nu är sviten bruten.
Förvaltningsresultatet för januari-mars i år minskade med elva procent, från 262 miljoner kronor till 234 miljoner kronor.
Castellum skyller på - vädret.