Image
Markus Henriksson, fastighetsanalytiker på Pareto.

Analytikern: De är rapportflodens vinnare hittills

Bolag Rapportfloden är inne i sin mest intensiva period och många fastighetsbolag har redan levererat sina resultat för det skiftande första kvartalet. För Fastighetssverige ger Paretos fastighetsanalytiker Markus Henriksson en lägesrapport och berättar vilka bolag som hittills överraskat mest positivt – och negativt.


En fortsatt positiv trend för Diös

Bolag De förvärv som Diös genomförde under fjärde kvartalet 2010 får nu genomslag på resultatet.


Höjda räntor sänkte Fastpartners resultat

Bolag Fastpartner redovisar en säkning av sitt förvaltningsresultat med 5,2 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är ökade räntekostnader.


Vinstlyft och
extrautdelning från Skanska

Bolag Skanska presenterar en stabil helårsrapport med ett rejält vinstlyft. Och extrautdelning.


Positivt från Castellum

Bolag Castellum inledde i går rapportsäsongen för fastighetsbolagen och redovisade positivt siffror. Aktien klättrade 4,6 procent på rapporten.
Utdelningen höjs något, från 3,50 till 3,60 kronor per aktie.


Färre bostäder i Sverige än i grannländerna

RAPPORTER Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att bostadsbyggandet fortfarande ligger på en lägre nivå i Sverige än i våra närmaste grannländer.


Svag uppgång för handelsfastigheter i Sverige

RAPPORTER Såväl inhemska som internationella investerare visar ett allt större intresse för detaljhandelsfastigheter i Sverige.


Fastighetsägarna: Riksbanken slår av på takten

RAPPORTER Oro för de svenska hushållens skuldsättning gör att Riksbanken höjer reporäntan till 1,25 procent i år. Därefter kommer omvärldens avmattning att påverka Sverige allt mer, vilket gör att Riksbanken höjer långsammare än planerat. Det skriver Fastighetsägarnas i sin senaste konjunkturrapport.


CBRE: Detaljhandelsintresset är lågt

RAPPORTER Det är ett lågt intresse från internationella detaljhandelsföretag. Sverige hamnar på 34:e plats av 69 länder i CB Richard Ellis rapport: How Global is the Business of Retail?


CBRE: Transaktionsmarknaden återhämtad

RAPPORTER Nordens transaktionsvolym ökade med 50 procent under första halvåret 2010, samtidigt som de internationella investerarnas intresse för regionen ökar. Det visar en rapport från CB Richard Ellis.


JLL: Marknaderna har stabiliserats

RAPPORTER Hyror som ökar i Oslo, en vakanskurva som planar ut i Helsingfors, ökad transaktionsvolym i Köpenhamn, hög nyuthyrningsaktivitet i Stockholm, en stabilisering av hyror och vakanser i Göteborg respektive Malmö samt en fortsatt stor efterfrågan av attraktiva fastigheter från investerarna. Positiva tongångar rapporteras i Jones Lang Lasalles Nordic City Report hösten 2010.


Savills: Uppåt för logistik - i Sverige

RAPPORTER Marknaden för lager- och logistikfastigheter i Sverige har stärkts den senaste tiden. Men på många håll i Europa ser det mörkt ut.


Sepref: Kontorshyrorna stiger

RAPPORTER Utsikterna för Stockholms kontorsmarknad har fortsatt att förbättras enligt senaste konsensusprognosen från Sepref - the Swedish Property Research Forum.


Positiv värdeförändring - Norden näst bäst

RAPPORTER Enligt CB Richard Ellis senaste European Valuation Monitor steg marknadsvärdena för de mest attraktiva fastigheterna för första gången på tio kvartal. Norden är den mest framgångsrika regionen.


Miljardresultat för Vasakronan

RAPPORTER Vasakronan redovisar ett resultat före skatt på 1 294 miljoner kronor (-1 794) för årets andra kvartal.
Värdeförändringarna låg på 658 miljoner kronor (-2 368).
Vasakronan har skrivit upp värdena med 2,8 procent i år.


Fastpartner vände minus till plus

RAPPORTER Fastpartner levererar en positiv rapport för årets andra kvartal. Bland annat vände man ett minus på 86 miljoner kronor för andra kvartalet 2009 till ett plus på 318 miljoner.


Peab slår rekord i orderingång

RAPPORTER Peabs orderingång under andra kvartalet uppgick till 10 570 miljoner kronor (10 551), vilket är Peabs högsta orderingång hittills för ett enskilt kvartal.
Överhuvudtaget presenterar Peab en mycket positiv rapport, som överträffar analtyikernas förväntningar.


Bra rapport från JM

RAPPORTER JM redovisar ett resultat före skatt på 201 miljoner kronor (20) för årets andra kvartal, drygt 15 procent bättre än analytikernas förväntningar.


Positivt från Sagax - höjer prognosen

RAPPORTER Sagax presenterar positiva siffror för årets andra kvartal. Bland annat har man förbättrat nettoresultatet med cirka 45 miljoner kronor. Nu höjer Sagax prognosen för 2010.


Positivt från Allokton

RAPPORTER Allokton redovisar ett resultat efter skatt på 84,2 miljoner kronor för årets andra kvartal (-1,3).
Också nettouthyrningen är positiv, 4 421 kvadratmeter med ett hyresvärde om 5,0 miljoner kronor.