Image

3D-hotell i Skåne

BYGG Med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning skapas ett nytt lägenhetshotell i Lund. Det är Hotellfastigheter Sverige AB som köpt en del av Coops lager- och personalutrymmen och skapar en ny fastighet ovanpå den befintliga. Operatör blir Stay at Hotel Apartments.


JM köper mark av Wihlborgs

AFFÄRER I ett avtal med Wihlborgs förvärvar JM fastigheten Måsen 16 i västra Lund. I den nyligen antagna detaljplanen för området medges en bebyggelse på fastigheten om cirka 200 bostäder. Fastigheten är belägen intill Fjelievägen i västra Lund. Tillträde har skett.


Newsec överträffade sina mål 2007

AFFÄRER Året slutade bra med flera stora uthyrningar för Newsec Asset Management. Totalt hyrde man under 2007 ut 160000 kvadratmeter, vilket är mer än man hade hoppats på. Och man har fått in flera nya varumärken i sina kunders fastigheter.


Tengbom expanderar

AFFÄRER Tengbom fortsätter sin expansion och förvärvar Arkoteknik Arkitekter i Kalmar.
Det blir Tengboms sjätte kontor i Sverige.
Övertagandet sker den 1 februari.


Nytt stort utvecklingsprojekt i Sigtuna

BYGG Sigtuna kommun och Peab har enats om att genomföra ett nytt stort utvecklingsprojekt. 400 nya bostäder och kommersiella lokaler ska byggas i centrala Märsta.


Veidekke tar nästa steg

BYGG Veidekke Bostad etablerades i Sverige år 2000 och bedriver i dag en omfattande bostads- och projektutvecklingsverksamhet i Stockholms- och Mälardalsregionen, i Skåne och är sedan cirka två år tillbaka också närvarande i Göteborgsregionen.
Nu tas nästa steg genom att Veidekke inleder en satsning på utveckling av kommersiella fastigheter.


Diös renodlar och säljer fem fastigheter i Norrland

AFFÄRER Diös har som strategi att renodla sitt bestånd och ha fastigheter i större norrländska tillväxtorter. I enlighet med den strategin säljer man nu fem fastigheter, en i Sundsvall och fyra i Sandviken. Det totala försäljningspriset uppgår till cirka 100 miljoner kronor.


ICT säljer med reavinst

AFFÄRER


Din Bostad går mot strömmen

BYGG Andelen hyresrätter på den svenska bostadsmarknaden minskar nu som en följd av låg nyproduktion och ökad ombildning till bostadsrätter. Det börsnoterade bostadsbolaget Din Bostad går dock mot strömmen och satsar på nyproduktion av hyresrätter.


Ny generaldirektör för Boverket

KARRIÄR Regeringen har utsett Janna Valik till ny generaldirektör för Boverket. Janna Valik var under åren 2004 - 2007 generaldirektör för Migrationsverket efter att tidigare haft flera olika chefsbefattningar på myndigheten.


I Växjö dominerar hyresrätten

BYGG Hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen i Växjö. Under förra året ökade antalet hyresrätter med 37 procent jämfört med året innan.


25 nya hotell i Sverige

SVERIGE Nu intar den stora amerikanska och internationella hotellkedjan Marriott den svenska marknaden. Under 2009/2010 öppnar Marriott två nya hotell i Sverige. Innan 2013 ska ytterligare 15-25 nya hotell invigas i Sverige, Norge och Finland.


Fastighetskung gör miljardfölust

AFFÄRER 2,8 miljarder kronor på ett halvår. Så mycket har Norrlands fastighetskung Maths O Sundqvist förlorat på börsen på ett halvår. Sedan i somras har han utökat sitt ägande i bland annat Skanska.


Servera planerar jättelager i Halmstad

BYGG Som ett led i att minska sin miljöpåverkan planerar restauranggrossisten Servera att bygga ett nytt lager på 45000 kvadratmeter. Lagret ska ligga i Halmstad och beräknas stå klart hösten 2009.Atrium Ljungberg fortsätter renodla sitt bestånd

AFFÄRER Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av affärshuset Söderpunkten i Helsingborg, fastigheten Holland 25. Köpare är Jefast AB, ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Helsingborg, Höganäs, Viken och Ängelholm.
Fastigheten omfattar totalt 11000 kvadratmeter kommersiell yta varav cirka 8000 kvadratmeter är butiksyta. Fastigheten omfattar även ett parkeringshus med 375 parkeringsplatser.


Irländare köper i Karlstad

AFFÄRER En grupp irländska privatpersoner har tillsammans köpt Zakrisdals företagscentrum i Karlstad. Området omfattar 600000 kvadratmeter och tillträdde har skett.


Kungsleden inrättar ny tjänst

KARRIÄR Kungsleden har rekryterat Maria Ljung till den nyinrättade tjänsten som miljöchef för Kungsledenkoncernen. Maria kommer närmast från Storstockholms Lokaltrafik där hon ansvarat för miljösamordningen av SL:s fastighetsbestånd.


Invånarna bestämde om nytt område

BYGG I Sigtuna har invånarna fått vara högst delaktiga i utformningen av ett nytt område med 111 nya lägenheter. Tillsammans med kommunen hade man ett rådslag och det är detta som nu förverkligas. Peab har fått uppdraget att färdigställa fastigheten. Priset hamnar på knappt 152 miljoner kronor.


Omprofilering av miljonprogramsområde

BYGG Efter en tävling under hösten har Uppsalahem valt Kod arkitekter för uppdraget om Gottsundaområdets framtida utformning. Kod arkitekters uppdrag innefattar såväl stadsplanering av området som utformning av de nya bostäderna. Projektet syftar till att omprofilera stadsdelen genom en breddning av bostadsutbudet.


Marriott till Sverige

UTLAND En av världens största hotellkedjor etablerar sig i Sverige. Det är amerikanska Marriott som nu bygger sex hotell i Sverige och Norge. Under 2009 är det planerat att man ska öppna de två hotellen i Sverige, och de fyra hotellen i Norge.