Image

PTS ska utreda råden - postboxbesked 19 juni

JURIDIK Regeringen har gett i uppdrag till Post- och telestyrelsen att klargöra hur myndighetens allmänna råd om postutdelning i tätort förhåller sig till den lagstadgade utdelningsplikten. - Vi är inte villiga att på något sätt begränsa omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. PTS ska lämna ett svar senast den 19 juni.
Publicerad den 8 Maj 2008

Målet för den samhällsomfattande posttjänsten är att alla i landet ska kunna ta emot brev och andra försändelser som väger upp till 20 kilo.

I Post- och Telestyrelsens allmänna råd uppmanas samtidigt postoperatören att verka för att samtliga fastighetsägare senast den 1 januari 2011 låter installera fastighetsboxar i flerfamiljshus. Detta har lett till oklarheter kring innehållet i den samhällsomfattande posttjänsten och stor osäkerhet hos alla berörda. Enskilda postmottagare kan, i fastigheter där boxar inte installerats, dessutom komma att hänvisas till att själv hämta sin post vid ett av postoperatören anvisat utlämningsställe.

- Oklarheterna på området gör att regeringen nu vill veta hur myndighetens allmänna råd om postutdelning i tätort förhåller sig till den lagstadgade utdelningsplikten, säger Åsa Torstensson.

Fastighetsägarna välkomnar det nya uppdraget.
– Vi välkomnar regeringens initiativ, säger Emma Henriksson, utredningschef hos Fastighetsägarna Sverige. Och vi kommer också att kräva att få en plats i utredningen, så att den får även fastighetsägarnas och de boendes perspektiv på frågan.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige