Image

Tufft att hinna med energideklarationen

MILJÖ Innan årets slut ska cirka 600 000 byggnader vara energideklarerade. I dag finns det knappt 100 ackrediterade företag som ska utföra jobbet. Ekvationen går inte ihop.


Wallenstam säljer herrgård

TRANSAKTIONER Ståthållarresidens, disponentbostad, konsthall och bokförlag. Jonsereds herrgård har haft många funktioner, men nu verkar det bli bostäder av fastigheten i och med att Partillebo köpt den av Wallenstam.


Byggsektorn ska hårdgranskas

BYGG Igår beslutade regeringen att uppdra åt statskontoret att göra en nulägesbeskrivning av byggsektorn genom en uppföljning av betänkandet Skärpning Gubbar. Uppföljningen ska utgå från de sex olika områden som togs upp i betänkandet: konkurrens, byggfel och byggfusk, ansvar, tillsyn och kontroll, byggkostnader, utbildning och forskning samt svart arbetskraft och andra skattefrågor.


Ny fastighetschef på SFV

KARRIÄR Mellan 2005-2006 var hon fastighetschef på SFV (Statens Fastighetsverk). Nu är Charlotta Andersson tillbaka igen.


Leif Eriksson får ansvar för jätteportfölj

KARRIÄR Leif Eriksson är anställd som Country Manager hos Teesland iOG från den 1:e feb. Han skall överordnat leda administrationen av verksamhetens fastighetsportfölj som idag är på 8,4 miljarder kronor i Sverige.


ISS ror hem stort uppdrag

AFFÄRER ISS Property Services har träffat överenskommelse med First Property Fund Management avseende förvaltning av 102 fastigheter, på lika många orter runt om i Sverige. Överenskommelsen omfattar de fastigheter som fonden Nordisk Areal I AS, via Nordisk Areal Fastigheter I AB, förvärvar från Systembolaget med tillträde den 1 april 2008.


Kungsleden köper för 180 miljoner kronor

TRANSAKTIONER Kungsleden förvärvar tre kommersiella fastigheter i Mölndal av Santa Maria AB för en köpeskilling om 180 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader.
Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 23 900 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av kontor, lager och industri.


Badhus blir hotell

BYGG NCC bygger om badhuset i Oskarshamn till ett hotell med 42 rum. Uppdragsgivare är AB Hotell Ett fastighetsbolag Torbjörn Nyberg och ordern är värd 19 miljoner kronor.


Ny VD för Veidekke Bostad

KARRIÄR Per-Martin Eriksson, idag chef för affärsutveckling inom Veidekke Bostad AB har utsetts till ny VD i företaget. Han efterträder Håkan Bergquist som tilldelats ansvaret att för att bygga upp en ny verksamhetsgren med fokus på kommersiella fastigheter.


Sluteldat med olja i Förbo

MILJÖ Förbo AB, Sveriges enda bostadsbolag som samägs av flera kommuner, genomför ett omfattande fastighetsutvecklings- och energieffektiviseringsprojekt i samarbete med företaget TAC. De flesta av Förbos 5 200 bostäder i de västsvenska kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv är hyreslägenheter i radhus, parhus och mindre flerfamiljshus, vilket ställer speciella krav på småskaliga energisparlösningar. Inom kort ersätts den sista oljepannan med en pelletspanna.


Ny VD för Båstadhem

KARRIÄR Båstadhems VD Gert-Håkan Ericsson ska gå i pension och nu är hans efterträdare utsedd. Det blir Robert Falk, som tidigare bland annat jobbat på Halmstad Fastighets AB.


Topp lägger ner och säljer

TRANSAKTIONER Det kommunalägda Vänersborgs Fastighets AB köper Topp Livesmedelsindustrier AB:s fastighet i Brålanda. Fastigheten är på cirka 80 000 kvadratmeter. Köpeskillingen är hemlig.


Fastighetsfond köper hotell i Uddevalla

TRANSAKTIONER Årets företagare i Uddevalla, Lars-Erik Larsson, har förädlat hotellfastigheten Riverside i Uddevalla. Nu säljer han den till den svenska fastighetsfonden Pro Value AB.


Uthyrningsrekord för Skanska

UTHYRNING Skanska satte nytt rekord i uthyrningen av kommersiella lokaler i Norden under 2007. Under året tecknades nya hyreskontrakt på totalt 250 000 kvadratmeter lokaler inom Skanska Kommersiell Utveckling Norden, att jämföra med 105 000 kvadratmeter under 2006 och 143 000 kvadratmeter under 2005. Även 2008 har börjat starkt med ett flertal större hyreskontrakt däribland Svenska Kraftnät och Dell.


Hälften emot ombildningar

POLITIK Sammanlagt 3 791 personer har svarat på undersökningsföretaget Synovates frågor om vad de tycker om ombildningen av allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter. Undersökningen är beställd av Hyresgästföreningen. Drygt hälften av de tillfrågade som bor i hyresrätt svarade att de är emot.


Stor semesteranläggning planeras i Västervik

BYGG Nutek har beviljat 45 miljoner kronor (varav 16,7 miljoner kronor från strukturfonden för Småland och öarna) i regionalt investeringsstöd till Holiday Club Sweden som planerar bygga en stor semester- och rekreationsanläggning i Västervik. Satsningen i Västervik beräknas ge regionen 300-350 nya jobb på sikt.


En till vice VD i Fastighets AB L E Lundberg

KARRIÄR Sedan tidigare har Fastighets AB L E Lundberg haft en vice VD, nämligen Roger Ekström. Nu har man två, sedan Louise Lindh utsetts till vice VD i företaget.


Postboxar blir regeringssak

POLITIK Enligt ett allmännt råd från PTS (Post- och Telestyrelsen) ska alla boende i flerfamiljshus få sin post i fastighetsboxar i entrén i stället för i brevinkastet. Debatten för och emot har pågått en längre tid och nu träder regeringen in. Infrastruktuministern Åsa Torstensson (c) säger att hon ska se över utdelningsplikten.


Sveriges bästa hyresvärdar utsedda

EVENT Nu har Sveriges bästa hyresvärdar fått ta emot fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen. Vinnarna utses bland de drygt 50 företag som under 2007 genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo.


NCC gör storutdelning till aktieägarna

EKONOMI NCC utvecklas starkt såväl i Sverige som i Finland och Tyskland. Bolagets vinst efter skatt ökade till 2 252 miljoner kronor, jämför med 1 708 kronor förra året. Och vinsten ska delas ut till aktieägarna.