Image

Brinova bildar nytt bolag

AFFÄRER Brinova avser att bilda ett nytt bolag tillsammans med Katrineholms kommun. Bolaget, som föreslås få namnet Katrineholms Logistikcentrum AB, ska ägas till 51 procent av Brinova Fastigheter AB och 49 procent av Katrineholms kommun.


Home Properties fördubblar resultatet

EKONOMI Det av norske finansmannen Petter Stordalen kontrollerade Home Properties visade upp ett bra resultat för 2007. Och förväntningarna på 2008 är att såväl beläggning som rumspriser ska utvecklas positivt.


Kritik mot Svenska Bostäder

SVERIGE En grupp hyresgäster i Svenska Bostäders bestånd riktar skarp kritik mot bolaget. Anledningen är att Svenska Bostäder avbrutit bredbandssatsningen i delar av sitt bestånd. Detta gör man eftersom vill avvakta eventuella ombildningar till bostadsrätter.


Branden snart släckt

SVERIGE Igår klockan 21.30 utbröt en brand i Swedbanks lokaler på Stora Essingen i Stockholm. Inga personer har kommit till skada och det är heller inga driftsstörningar i verksamheten.
Vissa mindre störningar kan dock förekomma för Swedbank Finans och trade finance kunder. Branden är under kontroll men är ännu ej helt släckt.


Fortsatt storm kring Boultbee och hyrorna

SVERIGE En grupp företagare i Stockholm går nu samman för att få till stånd en juridisk prövning om huruvida Boultbee har fått en alltför dominerande ställning på marknaden. Boultbee å sin sida menar att hyrorna helt enkelt ska marknadsanpassas.


Som väntat: Johan Karlström ny vd för Skanska

KARRIÄR Det blev som väntat Johan Karlström som efterträder Stuart Graham på Skanskas vd-stol. Han har jobbat på Skanska sedan 1983 och är sedan 2004 ansvarig för verksamheten i USA. Johan Karlström kommer att tillträda sin befattning den 3 april i samband med Skanskas årsstämma 2008. Han kommer att vara baserad på Skanskas koncernkontor i Solna.


Kraftsamling för energibesparing i bostadsföretag

POLITIK Bostadssektorn står för en stor del av energianvändningen i landet. Nu vill SABO, de kommunala bostadsföretagens organisation, uppnå energibesparingar i den här sektorn. I dag, och i går, samlas 80 företag för att komma överens om hur mycket energianvändningen ska minska från i dag till 2016.


Vasakronans levererar rekordrapport

EKONOMI Värdet på Vasakronans fastigheter ökade under 2007 med sju miljarder kronor. Företagets resultat efter skatt ökade också, med drygt 1,2 miljarder kronor. 2007 var, kort sagt, ett bra år för Vasakronan.


Fastighetsdoldis miljonbygger i Västerås

AFFÄRER Aros Bostad planerar att investera flera hundra miljoner kronor i Västerås fastighetsmarknad. Bakom företaget står bland annat Samir Taha, en västeråsfödd 38-åring som byggt upp en imponerande portfölj.


Akademiska Hus koncentrerar i Umeå

AFFÄRER Nu avyttrar Akademiska Hus sina lokaler på Röbäcksdalen till Centrumkronan Invest AB. I och med att den tidigare hyresgästen, Sveriges Lantbruksuniversitet, flyttar in på Campus Umeå kan Akademiska Hus koncentrera sin verksamhet.


Haninge toppar Fastighetsägarindex 2007

SVERIGE Haninge kommun är etta i Fastighetsägarna Stockholms årliga undersökning om fastighetsklimatet i Stockholmsregionen. Förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet i regionen har förbättrats varje år sedan mätningarna inleddes. Samtidigt visar undersökningen att fastighetsägarna är kritiska mot hanteringen av plan- och byggärenden och de långa handläggningstiderna.


JM inför lågenergihus som standard

BYGG Nu inför JM lågenergihus som standard i all bostadsproduktion i Sverige. Med bland annat bättre isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard räknar JM med att sänka energianvändningen med 35 procent och därmed spara 1300 ton koldioxid per år. Det motsvarar 7000 flygresor mellan Stockholm och Malmö årligen. För en genomsnittsfamilj med en bostadsyta på 100 kvadratmeter motsvarar åtgärderna en energibesparing på 2500 kronor per år.


Klövern presenterar rekordresultat

AFFÄRER Intäkterna har ökat, uthyrningsgraden likaså och resultatet efter skatt nästan fördubblades.
Det finns många skäl för Klöverna att vara nöjda över 2007.


Valads största affär hittills - och mer är att vänta

AFFÄRER Valad har förvärvat en fastighetsportfölj med 34 fastigheter i södra och mellersta Sverige till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Det är den största affären som Valad genomfört på den svenska marknaden. Säljare är Alecta. Under kort tid planerar Valad investeringar för ytterligare cirka 5-6 miljarder kronor, varav 50 - 75 procent beräknas att bli investerade på den svenska marknaden.


Härnösand planerar för ny affärsgata

SVERIGE Härnösands kommun planerar för en ny affärsgata. Därför har man köpt upp alla fastigheter längs med Östra Bondsjögatan, där affärsområdet planeras. Men fortfarande finns det en fastighetsägare kvar som inte har sålt.


Första hyresgästen klar för ProLogis Park

AFFÄRER Logistikföretaget ProLogis har tecknat avtal med DHL som hyr drygt 23000 kvadratmeter i ProLogis anläggning i Jönköping. Hela byggnaden beräknas vara färdig i april 2009 men DHL kommer att kunna flytta in i december i år.


I dag öppnar Stockholms största hotell

SVERIGE I dag (tisdag) slår Clarion Hotel Sign upp portarna till 558 nya rum mitt i Stockholm.
Med det är man Stockholms största hotell. Och Stockholm city blir ett landmärke rikare.


Diös kompletterar i Gävle

AFFÄRER Diös Fastigheter köper fastigheten Alderholmen 19:2 i Gävle. Fastigheten som är en kontorsfastighet omfattar cirka 790 kvadratmeter, och är idag fullt uthyrd. Direktavkastningen uppgår till sju procent.


Tilly kritisk mot regeringens insatser mot \″jobbtrafficking\″

POLITIK Regeringen har börjat uppmärksamma problemet med förhållandena för utländska arbetare på svenska byggarbetsplatser. Byggnads ordförande, Hans Tilly, kallar det
\″jobbtrafficking\″ och menar att regeringen gör långt ifrån tillräckligt för att ta itu med problemet.


Catella gör rekordresultat

AFFÄRER Förra året medverkade Catella Property Group i transaktioner motsvarande circa 141 miljarder kronor. Det är hela 30 procent mer än året innan.