Image

Kungsledens Norgeaffär bättre än väntat

AFFÄRER Nu slutför Kungsleden storaffären med de två norska bolagen Orkla Finans Kapitalförvaltning och DnB Nor Markets. Fastighetsaffären omfattar försäljning av 82 fastigheter över hela Sverige och ger dessutom extra glädje till Kungsledens aktieägare.


Peab får stort uppdrag

BYGG Sigtuna kommun fortsätter det offensiva arbetet för fler bostäder och nya företagsetableringar. Nu detaljplaneras och säljs mark till PEAB Bostads AB i ett centralt läge i Märsta - i Tingvalladalen mellan väg 263 och Kunskapens Hus. Området ska bebyggas med upp till 400 lägenheter - varav 80 procent blir bostadsrätter och 20 procent blir hyresrätter. Dessutom möjliggörs för etableringar av nya företag på en yta upp till 9000 kvadratmeter bruttoarea.


Peab bygger lägenheter i Kungsängen

BYGG


Stockholm säljer bostadshus

POLITIK Stockholms stad vill sälja utvalda bostadshus ur de kommunägda bostadsbolagens bestånd. Det handlar om fastigheter med 5 200 lägenheter i Stockholms södra och västra förorter. Politikerna vill på detta sätt minska de kommunala bostadsföretagens dominerande roll.


Kista Galleria växer

BYGG Nu fortsätter Kista Galleria att expandera och utveckla sin verksamhet för att befästa sin ledande position genom att påbörja en om- och utbyggnad av gallerian som omfattar sammanlagt 24 000 kvadratmeter varav 11 000 kvadratmeter ny uthyrbar area. Därigenom tar Kista Galleria ett stort och viktigt steg i utvecklingen av gallerian till att bli en destination, inte bara för stockholmare, utan för alla som söker shopping-, mat och nöjesupplevelser.


NCC renoverar för halv miljard

BYGG NCC fortsätter arbetet med stambyte och ytskiktsrenovering åt kommunägda Väsbyhem. Nu påbörjas etapp tre med renovering av 96 hyresrättslägenheter. Ordern är värd 500 miljoner kronor på fem år. Totalt ska 1000 lägenheter renoveras.


Vital köper del av Stockholm Klara

AFFÄRER Rezidor SAS har tidigare tecknat ett mångårigt avtal om drift av hotell- och kongress-anläggningarna och nu säljs dessa byggnader till det norska försäkringsbolaget Vital. Vital är Norges största försäkringsbolag inom liv- och pensionsförsäkringar och går in med ett mycket långsiktigt ägarperspektiv. Vital ägs av Norges största finanskoncern DnB NOR.
Säljare är det konsortium som köpte Stockholm Klara från Stockholm stad i maj 2006, Jarl Asset Management, Niam Fond III och Car Val Investors (CVI Global Value Fund).


Kungsbrohuset ska bli miljösmart

BYGG Kungsbrohuset är en profilfastighet med tydliga visioner, att skapa ett miljöcertifierat hus med smarta, miljövänliga och innovativa lösningar. Målsättningen är att halvera energiförbrukningen jämfört med motsvarande byggnader. Huset miljöcertifieras enligt tre olika system; Green Building, P-märkning samt ett nytt svenskt system under framtagande av Boverket och KTH/CTH. Totalt kommer Kungsbrohuset som planeras stå klart 2010 att omfatta närmare 40000 kvadratmeter med plats för kontor, hotell och butiker.


Wallenstam investerar i Järvalyftet

SVERIGE Nyligen var det byggstart för Wallenstams investering i förnyad stadsmiljö i Husby, i Järvaområdet i Stockholm. Wallenstam, som är den största privata värden i området, ser investeringen som ett centralt led i arbetet med att bidra till ökad trygghet och trivsel.
Rent konkret kommer Wallenstam bland annat att skapa öppna och ljusa gångstråk samt grönskande uteplatser som inbjuder till liv och rörelse. Även fastigheterna omfattas av investeringen. Husen kommer exempelvis att få nya hel-glasade entréer och nya tvättstugor samt renoverade trapphus och fasader. Projektet väntas pågå under de kommande sju åren.


Försäljningen av Skrapan inledd

AFFÄRER Nyligen skickades en så kallad teaser, kortfattad information om fastigheten, ut till möjliga intressenter av Skrapan. Därmed inleds försäljningsprocessen av Skrapan, som idag ägs av Svenska Bostäder. I processen är det öppet för potentiella köpare att lämna bud på olika delar av fastigheten, genom att tredimensionell fastighetsbildning kan tillämpas.


JM köper vid Liljeholmskajen

AFFÄRER


Sagax köper och bygger ut

AFFÄRER Sagax genomför ett par riktigt intressanta affärer så här i elfte timmen av 2007. Dels bygger man ut 9800 kvadratmeter på tre befintliga fastigheter för att anpassa lokalbehovet för hyresgästerna. Och dels förvärvar man medicinteknikföretaget Gambros fastigheter Stockholmsledet 9 och Inteckningen 5 i Lund. Dessutom ingår Sagax två optionsavtal med rätt för Sagax att förvärva Gambros fastigheter i Hechingen i Tyskland, och dels exploateringsfastigheten Fastighetsboken 1 i Lund. Totalt handlar det om affärer motsvarande mer än en miljard kronor.


Jätteaffär i Kista

AFFÄRER DnB Nors fond Eiendomsfons 1 AS genomför ett stort fastighetsköp i Kista. Det är fastigheterna Färöarna1, Reykjavik 1 och Borgarfjord 2. Säljare är fondbolaget Doughty Hanson och köpeskillingen hamnar på drygt 2,9 miljarder kronor. Doughty Hanson köpte fastigheterna så sent som i maj förra året. Säljare då var Whitehall Funds och Niam Fund III.


Fabege i stor fastighetsaffär

AFFÄRER Fabege för fastighetsaffärer för 2,3 miljarder kronor. Det handlar dels om en affär där man kommit överens med Niam om förvärv av fastigheterna Trängkåren 7 (DN-huset) i Marieberg på Kungsholmen och Grönlandet Södra 13 på Norrmalm. Dessutom har Fabege avyttrat markfastigheten Marievik 31 till JM för 295 miljoner kronor.


Stor uthyrning i Chokladfabriken

SVERIGE Vattenfall förlägger kontor och driftcentral i Skanskas fastighet Chokladfabriken, som fått sitt namn från Marabous gamla chokladfabrik. Inflyttning sker våren/sommaren 2008 och Vattenfall blir då granne med nuvarande hyresgästerna Semper och Avitec.


Din Bostad hyr ut i Stockholm

SVERIGE


AREIMs första investeringar

AFFÄRER Nystartade AREIM Fond 1 har gjort sina två första investeringar. Den första investeringen är ett nytt kontorshus på cirka 7 500 kvadratmeter som byggs av Skanska i Hammarby Sjöstad. Den andra gäller 40 000 kvadratmeter befintliga kontorslokaler i Kista med Klövern och SEB Trygg Liv som säljare.


Skanska utvecklar och säljer

BYGG Familjebostäder köper två fastigheter av Skanska och flyttar sitt huvudkontor till Hammarby Sjöstad. Skanska passar också på att sälja sin renodlade kontorsfastighet i samma område till Areim Fond 1.


Floppvarning för energideklaration

POLITIK Det finns inte tillräckligt många energiexperter för att klara av att energideklarera alla fastigheter inom rimlig tid. Nu döms initativet med energideklaration ut av branschorganisationen Fastighetsägarna.


Diligentia minskar koldioxidutsläppen

BYGG Diligentia är det senaste fastighetsbolaget som antar utmaningen att skapa en bättre miljö. I samarbete med Fortum ska bolaget ersätta gammal teknik med ny, och därmed spara både miljö och pengar