Image

NCC säljer logistikprojekt i Sigtuna

AFFÄRER NCC Property Development säljer två logistikanläggningar i Rosersberg utanför Sigtuna för drygt 200 miljoner kronor till Schroder EuroLogistic Fund no. 1. Försäljningen genomförs som en bolagstransaktion. Tillträde beräknas ske i mars respektive december 2008, när byggnaderna är färdigställda. Försäljningen ger en positiv resultateffekt som redovisas vid köparens tillträde.


Balder och GE i ny affär

AFFÄRER I november köpte Fastighets AB Balder och GE Real Estate Norden fastigheten Åstaäng 4 i Marievik, Stockholm via ett gemnsamt bolag. Köpeskillingen då var 455 miljoner kronor. Nu har Balder och Ge Real Estate köpt fastigheten Göta Ark 18 i Stockholm. Köpeskillingen denna gång är 573 miljoner kronor.


Kungsleden köper i Haninge

AFFÄRER Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två butiksfastigheter till en köpeskilling om 125 miljoner kronor. Säljare är Möbelhuset i Handen AB samt Andersson-Gustavsson Fastighets AB som båda ägs av Sven-Eric Andersson.
De förvärvade fastigheterna är belägna i Haninge, söder om Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 8810 kvadratmeter varav 6000 kvadratmeter förhyrs av Möbelhuset i Handen AB (franchisetagare till Mio). Delar av den mindre fastigheten kommer att hyresgästanpassas under 2008 till BoConcept som flyttar in senast 1 juli 2009.


Jones Lang LaSalle rekryterar

KARRIÄR Jones Lang LaSalle är inne i en stark tillväxtfas och har successivt stärkt sin position inom Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden. För att möta den växande efterfrågan rekryteras nu Örjan Johansson och Jakob Lewin.


Startklart för Arenastaden

BYGG Fabege, Jernhusen, Peab, Solna Stad och Svenska Fotbollförbundet säkerställer i nya avtal, där tre separata bolag bildas, färdigställandet av Swedbank Arena och den helt nya Arenastaden. Sist i beslutskedjan har kommunfullmäktige i Solna Stad nu fattat beslut om att godkänna bolagsbildningen, bolagsordningar och upprättandet av ägaravtal, samt att bevilja aktie- och insatskapitalet avseende stadens andel.


MTG får eget hus

BYGG Nu ska stora delar av Kinnevikskoncernens mediebolag samlokalisera i ett eget hus på Söder. Om allt går som MTG vill, kommer Skanska Sverige uppföra ett mediehus åt bolaget som innehåller både kontorslokaler och studior åt de olika tv- och radiobolag som ingår i koncernen. Inflyttning planeras till augusti 2009.


Sagax köper i Stockholm

AFFÄRER Sagax har avtalat om förvärv av fastigheterna Vitå 2 och Miklaholt 3 i Kista, Stockholms stad. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 94 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 februari 2008. Säljare är Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ).


Veidekke får uppdrag för 110 miljoner kronor

BYGG Stockholms stad ska utveckla det nya Kista till en dynamisk stadsmiljö med levande gatustråk och stärkt integration mellan bostads- och företagsområden.
Det är den tredje etappen som man utvecklar i Kista, tidigare har man i två olika steg fått ordrar värda cirka 170 miljoner kronor.


Kungsledens Norgeaffär bättre än väntat

AFFÄRER Nu slutför Kungsleden storaffären med de två norska bolagen Orkla Finans Kapitalförvaltning och DnB Nor Markets. Fastighetsaffären omfattar försäljning av 82 fastigheter över hela Sverige och ger dessutom extra glädje till Kungsledens aktieägare.


Peab får stort uppdrag

BYGG Sigtuna kommun fortsätter det offensiva arbetet för fler bostäder och nya företagsetableringar. Nu detaljplaneras och säljs mark till PEAB Bostads AB i ett centralt läge i Märsta - i Tingvalladalen mellan väg 263 och Kunskapens Hus. Området ska bebyggas med upp till 400 lägenheter - varav 80 procent blir bostadsrätter och 20 procent blir hyresrätter. Dessutom möjliggörs för etableringar av nya företag på en yta upp till 9000 kvadratmeter bruttoarea.


Peab bygger lägenheter i Kungsängen

BYGG


Stockholm säljer bostadshus

POLITIK Stockholms stad vill sälja utvalda bostadshus ur de kommunägda bostadsbolagens bestånd. Det handlar om fastigheter med 5 200 lägenheter i Stockholms södra och västra förorter. Politikerna vill på detta sätt minska de kommunala bostadsföretagens dominerande roll.


Kista Galleria växer

BYGG Nu fortsätter Kista Galleria att expandera och utveckla sin verksamhet för att befästa sin ledande position genom att påbörja en om- och utbyggnad av gallerian som omfattar sammanlagt 24 000 kvadratmeter varav 11 000 kvadratmeter ny uthyrbar area. Därigenom tar Kista Galleria ett stort och viktigt steg i utvecklingen av gallerian till att bli en destination, inte bara för stockholmare, utan för alla som söker shopping-, mat och nöjesupplevelser.


NCC renoverar för halv miljard

BYGG NCC fortsätter arbetet med stambyte och ytskiktsrenovering åt kommunägda Väsbyhem. Nu påbörjas etapp tre med renovering av 96 hyresrättslägenheter. Ordern är värd 500 miljoner kronor på fem år. Totalt ska 1000 lägenheter renoveras.


Vital köper del av Stockholm Klara

AFFÄRER Rezidor SAS har tidigare tecknat ett mångårigt avtal om drift av hotell- och kongress-anläggningarna och nu säljs dessa byggnader till det norska försäkringsbolaget Vital. Vital är Norges största försäkringsbolag inom liv- och pensionsförsäkringar och går in med ett mycket långsiktigt ägarperspektiv. Vital ägs av Norges största finanskoncern DnB NOR.
Säljare är det konsortium som köpte Stockholm Klara från Stockholm stad i maj 2006, Jarl Asset Management, Niam Fond III och Car Val Investors (CVI Global Value Fund).


Kungsbrohuset ska bli miljösmart

BYGG Kungsbrohuset är en profilfastighet med tydliga visioner, att skapa ett miljöcertifierat hus med smarta, miljövänliga och innovativa lösningar. Målsättningen är att halvera energiförbrukningen jämfört med motsvarande byggnader. Huset miljöcertifieras enligt tre olika system; Green Building, P-märkning samt ett nytt svenskt system under framtagande av Boverket och KTH/CTH. Totalt kommer Kungsbrohuset som planeras stå klart 2010 att omfatta närmare 40000 kvadratmeter med plats för kontor, hotell och butiker.


Wallenstam investerar i Järvalyftet

SVERIGE Nyligen var det byggstart för Wallenstams investering i förnyad stadsmiljö i Husby, i Järvaområdet i Stockholm. Wallenstam, som är den största privata värden i området, ser investeringen som ett centralt led i arbetet med att bidra till ökad trygghet och trivsel.
Rent konkret kommer Wallenstam bland annat att skapa öppna och ljusa gångstråk samt grönskande uteplatser som inbjuder till liv och rörelse. Även fastigheterna omfattas av investeringen. Husen kommer exempelvis att få nya hel-glasade entréer och nya tvättstugor samt renoverade trapphus och fasader. Projektet väntas pågå under de kommande sju åren.


Försäljningen av Skrapan inledd

AFFÄRER Nyligen skickades en så kallad teaser, kortfattad information om fastigheten, ut till möjliga intressenter av Skrapan. Därmed inleds försäljningsprocessen av Skrapan, som idag ägs av Svenska Bostäder. I processen är det öppet för potentiella köpare att lämna bud på olika delar av fastigheten, genom att tredimensionell fastighetsbildning kan tillämpas.


JM köper vid Liljeholmskajen

AFFÄRER


Sagax köper och bygger ut

AFFÄRER Sagax genomför ett par riktigt intressanta affärer så här i elfte timmen av 2007. Dels bygger man ut 9800 kvadratmeter på tre befintliga fastigheter för att anpassa lokalbehovet för hyresgästerna. Och dels förvärvar man medicinteknikföretaget Gambros fastigheter Stockholmsledet 9 och Inteckningen 5 i Lund. Dessutom ingår Sagax två optionsavtal med rätt för Sagax att förvärva Gambros fastigheter i Hechingen i Tyskland, och dels exploateringsfastigheten Fastighetsboken 1 i Lund. Totalt handlar det om affärer motsvarande mer än en miljard kronor.