Image

Lönsam kontaktförmedling

BYGG BraByggare, som på 18 månader har blivit den ledande hantverksförmedlingen i Sverige, har förmedlat anbudsförfrågningar till ett värde av över en miljard kronor. Det är hittills över 1400 hantverkare över hela landet som har provat tjänsten och idag är över 800 hantverkare aktiva medlemmar. Sajten har cirka 20 000 besökare per månad som hittat dit direkt eller via något av de samarbeten BraByggare har med till exempel Bauhaus, ByggaHus.se och ByggMax.


Bostadsbyggandet 2007 över förväntan

BYGG Byggnadstakten är stark. 2502 lägenheter påbörjades i Stockholm under 2007. Om takten håller i sig talar allt för att målet om 15000 bostäder fram till 2010 kan överträffas. Under den kommande tioårsperioden talar stadsbyggnads- och trafikborgarrådet Mikael Söderlund (m) om tiotusentals nya bostäder.


Ny kryssningsterminal i Stockholms city

BYGG Bygget av kryssningsterminalen på Frihamnspiren har dragit igång för fullt.
Nu bygger Stockholms Hamnar ytterligare en ny terminal. Den här gången i Stora Tullhuset på Stadsgården - i samma hus som Abbamuseet. Terminalen kommer att vara färdigställd under 2009.


Newsec Advice hjälper till med Jobbtorg

AFFÄRER Newsec Advice fick under hösten uppdraget att hjälpa stadsledningskontoret med lokalstrategifrågorna för att kunna etablera sju stycken Jobbtorg i Stockholm.


Liljeholmstorget blir ekologiskt spetsprojekt

UTLAND Köpcentrumägaren Citycon både bygger, äger och förvaltar köpcentrum. Man har nu inlett tre pilotprojekt för att skapa en hållbar köpcentrumutveckling. Målet är att på ett systematiskt sätt arbeta med miljöfrågor genom hela byggnadens livscykel, från förvärv och planering till projektgenomförande och förvaltning. Spjutspetsprojekt i Sverige är Liljeholmstorget.


Skanska bygger häkte för 650 miljoner kronor

BYGG Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nya lokaler för ett nytt häkte i Sollentuna. Det nya häktet ska sammanlänkas med den nya tingsrätten och polishuset. Byggnadsarbetet påbörjas nu i januari. Uppdraget är värt cirka 650 miljoner kronor.


Hestia skriver kontrakt med Clarion

AFFÄRER Det nystartade bolaget Hestia har rott hem ett riktigt imponerande kontrakt med Clarion Hotel Sign. Kontraktet omfattar fastighetsförvaltning, teknisk drift, vissa IT-tjänster samt en rad fastighetsanknutna stödtjänster till hotellet. Hestias arbete har redan inletts, men kommer successivt att öka i omfattning fram till hotellets start i februari 2008.


Newsec Investment förstärker inför 2008

KARRIÄR Newsec Investment har förstärkt sitt team med fyra kvalificerade personer. Det är Ylva Sarby Westman som närmast kommer från NCC Property Development, Henrik Bauer som närmast kommer från Newsec Advice, Anna Johansson som närmast kommer från Akelius Fastigheter och Daniel Bertland, närmast från Danske Capital Sverige AB.


S:t Johannes kyrka kan säljas

AFFÄRER Hestia Fastighetsförvaltning har fått i uppdrag av S:t Johannes församling i centrala Stockholm att utreda hur församlingen drastiskt kan minska sina kostnader för drift och underhåll. I uppdraget ingår bland annat att utreda möjligheterna för andra typer av hyresgäster i S:t Johannes kyrka samt även en ren försäljning av kyrkobyggnaden.


Alecta säljer bostadsfastigheter

AFFÄRER Tjänstepensionsföretaget Alecta säljer bostadsfastigheter i Sundbyberg för 280 miljoner kronor.


DTZ återrekryterar

KARRIÄR Christina Berg återkommer till DTZ:s transaktionsteam i Stockholm. Närmast kommer Christina Berg från Jones Lang LaSalle i München. Hon återvänder nu till DTZ och kommer att börja som projektledare inom affärsområdet Investment Sales.


Atrium Ljungberg säljer i centrala Stockholm

AFFÄRER Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Vallonen 1 och Vindruvan 14 i centrala Stockholm. Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Försäljningen innebär en positiv resultatpåverkan efter skatt med 88 miljoner kronor i koncernen. Tillträde sker preliminärt under februari.


NCC säljer logistikprojekt i Sigtuna

AFFÄRER NCC Property Development säljer två logistikanläggningar i Rosersberg utanför Sigtuna för drygt 200 miljoner kronor till Schroder EuroLogistic Fund no. 1. Försäljningen genomförs som en bolagstransaktion. Tillträde beräknas ske i mars respektive december 2008, när byggnaderna är färdigställda. Försäljningen ger en positiv resultateffekt som redovisas vid köparens tillträde.


Balder och GE i ny affär

AFFÄRER I november köpte Fastighets AB Balder och GE Real Estate Norden fastigheten Åstaäng 4 i Marievik, Stockholm via ett gemnsamt bolag. Köpeskillingen då var 455 miljoner kronor. Nu har Balder och Ge Real Estate köpt fastigheten Göta Ark 18 i Stockholm. Köpeskillingen denna gång är 573 miljoner kronor.


Kungsleden köper i Haninge

AFFÄRER Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två butiksfastigheter till en köpeskilling om 125 miljoner kronor. Säljare är Möbelhuset i Handen AB samt Andersson-Gustavsson Fastighets AB som båda ägs av Sven-Eric Andersson.
De förvärvade fastigheterna är belägna i Haninge, söder om Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 8810 kvadratmeter varav 6000 kvadratmeter förhyrs av Möbelhuset i Handen AB (franchisetagare till Mio). Delar av den mindre fastigheten kommer att hyresgästanpassas under 2008 till BoConcept som flyttar in senast 1 juli 2009.


Jones Lang LaSalle rekryterar

KARRIÄR Jones Lang LaSalle är inne i en stark tillväxtfas och har successivt stärkt sin position inom Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden. För att möta den växande efterfrågan rekryteras nu Örjan Johansson och Jakob Lewin.


Startklart för Arenastaden

BYGG Fabege, Jernhusen, Peab, Solna Stad och Svenska Fotbollförbundet säkerställer i nya avtal, där tre separata bolag bildas, färdigställandet av Swedbank Arena och den helt nya Arenastaden. Sist i beslutskedjan har kommunfullmäktige i Solna Stad nu fattat beslut om att godkänna bolagsbildningen, bolagsordningar och upprättandet av ägaravtal, samt att bevilja aktie- och insatskapitalet avseende stadens andel.


MTG får eget hus

BYGG Nu ska stora delar av Kinnevikskoncernens mediebolag samlokalisera i ett eget hus på Söder. Om allt går som MTG vill, kommer Skanska Sverige uppföra ett mediehus åt bolaget som innehåller både kontorslokaler och studior åt de olika tv- och radiobolag som ingår i koncernen. Inflyttning planeras till augusti 2009.


Sagax köper i Stockholm

AFFÄRER Sagax har avtalat om förvärv av fastigheterna Vitå 2 och Miklaholt 3 i Kista, Stockholms stad. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 94 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 februari 2008. Säljare är Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ).


Veidekke får uppdrag för 110 miljoner kronor

BYGG Stockholms stad ska utveckla det nya Kista till en dynamisk stadsmiljö med levande gatustråk och stärkt integration mellan bostads- och företagsområden.
Det är den tredje etappen som man utvecklar i Kista, tidigare har man i två olika steg fått ordrar värda cirka 170 miljoner kronor.