Image

Kommunen köper Umeå Arena – för en krona

TRANSAKTIONER Kommunstyrelsen i Umeå har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att köpa tillbaka Umeå Arena, och att tillsätta samma styrelse för arenan som Umeå kommunföretag AB.
- Vi vill inte riskera att stå utan ishall i Umeå, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.


Försäljningsklart för Munkedals fastigheter

AFFÄRER I flera månader har ett konsultföretag jobbat med att hitta köpare till Munkedals kommuns fastigheter. Nu finns både köpare och avtalsförslag klart.


Tomter för 1 000 kronor styck

BOSTÄDER Finspångs kommun vill ha fler invånare.
Därför säljs tomtmark ut till reapris.


Skanska får stimulanskontrakt i USA

BYGG Skanska får två jätteordrar som tillsammans uppgår till cirka 720 miljoner kronor. Pengarna kommer från den amerikanska regeringens stimulanspaket.


(S)-kritik mot Svenska Bostäder

POLITIK I dag behandlar Svenska Bostäders styrelse ett ärende som slår fast att Svenska Bostäder inte kommer att nå kommunfullmäktiges uppsatta mål för bolagets bostadsbyggande.
Teres Lindberg (S), vice ordförande i Svenska Bostäder och i stadsbyggnadsnämnden är kritisk.


Kraftigt ökat skydd av statens skogsmark

POLITIK Regeringen skyddar ytterligare 126 000 hektar värdefull skogsmark långsiktigt på Statens fastighetsverks och Fortifikationsverkets marker.


Regeringen inför kreditgarantier

SVERIGE Nu har regeringen fattat beslut om att införa kreditgarantier under byggtiden, för att underlätta för bostadsbyggande. Detta sker genom en ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Förordningsändringen och därmed statliga kreditgarantier under byggtiden träder i kraft den 1 juli 2009.


Parterna överens om markpriset på Odenplan

PROJEKT Vid gårdagens möte med Stockholms stads exploateringsnämnd godkändes två viktiga tillägg till Centrum Terres markanvisningsavtal för Odenplan. Dels fastställdes det framförhandlade markpriset om 3 500 kronor per kvadratmeter, dels kan markanvisningen överlåtas till det nybildade projektbolaget Handelsplats Vasa AB.


6 000 nya bostäder på gång i Stockholm

POLITIK Nyligen fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om planläggning av 6 032 bostäder i hela Stockholm. Det stora antalet nya bostäder visar att intresset att bygga i Stockholm inte mattats av den internationella finanskrisen.


Oppositionen vill utvidga rotavdraget

POLITIK Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår ett nytt rot-avdrag, för att bekämpa arbetslösheten.


Familjebostäders konsultbonus upprör

POLITIK Det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder har anlitat en konsult för att sälja bostäderna till bostadsrättsföreningar. Tomas Rudin (S), bland annat vice ordförande i Familjebostäder är mycket kritisk till avtalet.


\″Sänk med minst 75 punkter\″

EKONOMI I morgon offentliggörs Riksbankens kommande räntebeslut. Fastighetsägarna Stockholm kräver att Riksbanken återigen genomför en rejäl sänkning.


Hyresrätten ska lyfta med reklam

POLITIK Sveriges kommunägda bostadsföretag inleder idag en reklamkampanj för att stärka hyresrätten. Bakom kampanjen \″Tyck om hyresrätten\″ ligger branschorganisationen SABO. Budskapet är att hyresrätten är en flexibel, trygg och konjunkturneutral boendeform för individen. Genom att skapa ökad rörlighet på arbetsmarknaden, bidrar den även till samhällsnyttan.


Bostadsbygge i Solna skjuts upp

POLITIK Det finns långt gångna planer på att bygga 35 lägenheter vid Huvudsta strand i Solna. Men i förra veckan blev det ett bakslag då det inte blev något beslut att godkänna planerna i fullmäktige. Nu ska frågan utredas ytterligare.


Konstnärer får platser uppkallade efter sig

STADSUTVECKLING I morgon torsdag fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att uppkalla platser i Stockholm efter Astri Taube, Sara Lidman och Lars Forssell. Konstnären Astri Taube får ett torg i Enskede uppkallat efter sig medan författarna Sara Lidman och Lars Forssell namnsätter gator i Nordvästra Kungsholmen.


Ministern: "Riv i miljonprogrammen"

POLITIK Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP):
- Det som inte är värt att bevara i förorterna ska kunna rivas.


Hypo Real Estate närmare ett förstatligande

EKONOMI Den tyska fastighetsbanken Hypo Real Estate har kommit ytterligare ett steg närmare statligt ägande. Detta enligt en tillfällig lag som röstades igenom i fredags.


Fastighetsägarna trycker på regeringen

STOCKHOLM Boverkets redovisning av bostadsproduktionen under 2008 visar att byggandet av nya hyresätter i Stockholm var rekordlågt.
Regeringen måste därför avskaffa den nuvarande hyresregleringen snarast, anser Fastighetsägarna.
- Boverkets senaste redovisning och prognos måste uppfattas som en signal till regeringen att äntligen agera, säger Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm.


NCC: Byggnads krav slår ut svenska byggjobbare

POLITIK Den 30 september 2008 sa fackförbundet Byggnads i förtid upp bygg- och anläggningsavtalen. Istället presenterades ett nytt avtal där Byggnads på fullt allvar driver frågan om tvingande ackord på alla svenska byggarbetsplatser. De vill också inskränka lokala förtroendemäns rätt att förhandla sin egen lön. Byggnads agerande kan leda till att svenska byggnadsarbetare slås ut från arbetsmarknaden.


Kravet på Ask: "Stoppa svarta hyreskontrakt"

POLITIK Fastighetsägarna Stockholm har i dag i ett öppet brev uppmanat justitieminister Beatrice Ask (M) att agera mot den olagliga, numera helt öppna handeln med hyreskontrakt i Stockholm.