Image
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

"Ser inte att förslaget kommer realiseras av den här regeringen"

Bostäder I onsdags "återvaldes" Stefan Löfven som Sveriges statsminister efter en omröstning i riksdagen och idag tillträder den nya regeringen med S och MP. Orsaken till den regeringskris som först ledde till att Stefan Löfven avsattes för några veckor sedan var en bostadspolitisk fråga, närmare bestämt utredningen om marknadshyror. För Fastighetssverige berättar Johanna Ode, Riksbyggens bostadspolitiska expert, hur den nya situationen påverkar bostadspolitiken och vad som händer med utredningen kring fri hyressättning i nyproduktion.


Josefin Malmqvist.

"Sverige befinner sig i den värsta bostadskrisen på 50 år"

Bolag Josefin Malmqvist har tillträtt som bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. För Fastighetssverige berättar hon vad som behöver göras för att få marknaden i balans igen: "Det finns en hel del att hugga tag i".


Stefan Attefall.

Stefan Attefall: Där kommer corona slå hårdast i fastighetsbranschen

Bostäder "Det är en mycket mörk period just nu"
Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall befarar att coronakrisen kommer att ge återverkningar och negativa effekter på ekonomin under en lång tid framöver. Under Fastighetsmarknadsdagen i Jönköping berättade han mer om hur bostadsmarknaden kommer påverkas och vilka tänkbara svar som politiken skulle kunna leverera i de komplexa bostadsfrågorna.


Johanna Ode.

Nya experten ska utveckla kraven på Riksbyggens bostäder

Bostäder Riksbyggens nya bostadspolitiska expert Johanna Ode berättar för Fastighetssverige hur hon ska utveckla kraven på företagets bostäder och hur man tar sig an framtida hållbarhetsutmaningar.


Ulf Kamne.

Kamne vill ställa hårda krav på Göteborgsbyggen

Bygg/Arkitektur Ulf Kamne, miljöpartistiskt kommunalråd i Göteborg, med ansvar för miljö- och stadsutveckling vill ställa hårda miljökrav på byggnationen i Göteborg framöver. Minst hälften av allt som byggs på kommunal mark ska byggas i trä.


Hon ska få upp bostadsfrågan på agendan

Sverige Hon tillträdde sin nya tjänst ganska exakt år innan riksdagsvalet. För Fastighetssverige förklarar Riksbyggens bostadspolitiska expert, Cattis Carlén, varför bostadsfrågan borde diskuteras mer – även under ett valår.


"Fungerar som ett vaccin mot grundläggande felaktigheter"

Bostäder Lennart Weiss om den nya debattsidan, samarbetet med Stefan Attefall och det långsiktiga målet med bostadsdebatten: "Det är gulligt på något sätt".


Lotta Edholm.

FP: Hit kan de statliga myndigheterna flytta

Stockholm Folkpartiet presenterar en rapport om avsaknaden av statliga myndigheter i Stockholms ytterstad. Undersökningen visar att de statliga myndigheterna i Stockholms stad, med få undantag, ligger belägna i ett begränsat område i innerstaden. I rapporten föreslår Folkpartiet ett antal alternativa placeringar för statliga myndigheter som regeringen kan utreda.


Ankersjö: Inför klimatbonus för att bygga högt

Bygg/Arkitektur Det centerpartistiska stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö vill införa en klimatbonus som gör det billigare att bygga på höjden.


Stridigheter inom Linköpingsexpo – vice ordföranden avgår

Bygg/Arkitektur Kristina Edlund (S), vice ordförande i Linköpingsexpo AB, lämnar sin post.
- Jag tror inte att det går att genomföra en bomässa med kvalitet till 2016, säger Edlund.
Samtidigt har detaljplanen för Vallastaden antagits.


Borg öppnar för högre skatt på kommersiella fastigheter

Sverige Finansminister Anders Borg menar att ett område där det finns utrymme att ta in mer skatt än i dag är kommersiella fastigheter. Det sa han i samband med att han presenterade budgetpropositionen för 2014.


Satsning ska korta handläggningstiderna på länsstyrelserna

Bygg Länsstyrelsernas handläggningstider för överklagandeärenden ska kortas. Regeringen ger nu länsstyrelserna nya tydliga mål för hur lång tid handläggningen får ta och alla länsstyrelser får också mer pengar under 2013 för att klara de nya målen.


Byggprocesserna ska förenklas

Bygg Kraven på detaljplan och bygglov ska nu ses över för att skapa enklare byggprocesser. Regeringen har gett utredaren Lars Magnusson uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält.


NCC: ”Enklare byggregler gynnar Sverige”

Bygg Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction tycker att regeringens planer för att förenkla byggprocessen är mycket glädjande.


Moderaterna vill sälja i Falköping

Transaktioner Moderaterna vill utreda möjligheterna att sälja delar av Hyresbostäder i Falköpings fastighetsbestånd.


Regeringen öppnar för ombildning till ägarlägenheter

Juridik En lagändring som möjliggör ombildningar av hyresrätter till ägarlägenheter kan vara på gång.


Lago: ”Sänk byggmomsen”

Sverige HSB:s ordförande Anders Lago är kritisk till både regeringen och sina tidigare partikamrater i (S). Han tycker att båda lägren gör för lite för att skapa nya bostäder.


MP: Bostäder i stället för SEB-kontor

Stockholm När Exploateringsnämnden i Stockholm nyligen gav SEB markanvisning för det planerade kontorshuset i Värtahamnen röstade Miljöpartiet emot. MP vill i stället att det skulle byggas bostäder på platsen.


Slottner: Bygg bostäder i SEB-huset

Stockholm Om SEB lämnar Sergels torg vill Kristdemokraternas Erik Slottner att det byggs bostäder i fastigheten.


Så vill Sabo förbättra för hyresrätten

Sverige Sabos kongress kräver en skattereform som leder till fler hyresrätter.