Image

Wåhlinmålet avgjort i hovrätten - Fastighetsägarna protesterar

POLITIK Svea hovrätt har fastställt den hyresnivå som hyresnämnden beslutade avseende en fastighet i Solna. Den privata fastighetsägaren Wåhlin Fastigheter har drivit ärendet för att efter en omfattande ombyggnad få ta ut en hyra som täcker kostnaderna för ombyggnationen. Det får han alltså inte nu, vilket upprör branschorganisationen Fastighetsägarna som kallar domen \"anmärkningsvärd\".


Floppvarning för energideklaration

POLITIK Det finns inte tillräckligt många energiexperter för att klara av att energideklarera alla fastigheter inom rimlig tid. Nu döms initativet med energideklaration ut av branschorganisationen Fastighetsägarna.


Diligentia minskar koldioxidutsläppen

BYGG Diligentia är det senaste fastighetsbolaget som antar utmaningen att skapa en bättre miljö. I samarbete med Fortum ska bolaget ersätta gammal teknik med ny, och därmed spara både miljö och pengar