Image

Första Breeamkurserna efter den nationella mallen

Energi/miljö I år ska en svensk version av Breeam lanseras. I vår håller Sweden Green Building Council de första kurserna som utgår från den nationella anpassningen.


Skanska belönar gröna lösningar

Energi/miljö Skanska prisar Norrporten, Förbo och Jämtkraft för att dem under året utvecklat gröna lösningar och arbetsmetoder. De tre tilldelas Skanskas Gröna Framtidspris 2012.


Stockholms stads första Green Building

Energi/miljö Stora Tullhuset har, som första fastighet i Stockholms stads fastighetsbestånd Green Building-certifierats.


Rättvik Led-er utvecklingen

Energi/miljö Rättviks kommun satsar på att bli först i Sverige med att byta ut belysningen i alla kommunala fastigheter till Led-belysning.


Nu lanseras nya Miljöbyggnad

Energi/miljö Nu släpps version 2.1 av det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. En efterfrågad uppdatering ska förtydliga systemet och underlätta för alla som jobbar med det.


Wallenstam investerar
350 miljoner i vindkraft

Bygg Wallenstam inleder byggnationen av en vindkraftpark med åtta verk vid Gunnarby i Uddevalla kommun. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor.


HSB satsar på Miljöbyggnad

Energi/miljö Från och med i år kommer samtliga HSB Göteborgs nyproduktionsprojekt att silvercertifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.


Solceller installerade på Lindholmen Science Park

Energi/miljö På huvudbyggnaden Lindholmen Science Park har fastighetsägaren Älvstranden Utveckling installerat solceller för elproduktion.
Ett pilotprojekt där man testar om anläggningen levererar och är effektiv. Visionen är att fler fastigheter på Lindholmen ska kunna producera sin egen el i framtiden.


Stockholmsregionens
första Breeam Communities

Energi/miljö Diligentia påbörjar nu utvecklingen av sina kvarter Kabeln och Eken i Sundbyberg, som blir den tredje stadsmiljön i Sverige att certifieras enligt hållbarhetsklassningen Breeam Communities.


Passiv nollenergiskola i Alingsås

Energi/miljö Fabs i Alingsås ska uppföra Sveriges första nollenergiskola. Sweco leder projekteringen och bygget.


Wallenstam samarbetar och hyr ut

Uthyrning Wallenstam hyr ut 2 000 kvadratmeter i Göteborg till ett företag som ska hjälpa Wallenstam att energioptimera den aktuella fastigheten plus fem andra i Göteborg.


Först med Leed New Construction

Energi/miljö En nybyggd kontors- och lagerbyggnad är nu först i Sverige med att ha certifierats enligt Leed New Construction.


Skanska prisas för ”Skandinaviens grönaste tak”

Event Skanskas kontor på Drottningtorget i Malmö har tilldelats Scandinavian Green Roof Award 2011.


Linköpings första passivhus

Bygg I dag startar NCC byggnationen av Parkvillorna i södra Ekkällan, Linköping.
De blir Linköpings första passivhus.


LKF-ingenjör prisas av Sabo

Energi/miljö Björn Tengberg, fastighetsingenjör på Lunds Kommuns Fastighets AB, får Sabos utmärkelse 2011 års energiutmanare.


Hel stadsdel cerifierad enligt Miljöbyggnad

Energi/miljö För första gången har en hel stadsdel certifierats enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.
Tidigare har enskilda byggnader certifierats i Sverige, men aldrig förr en hel stadsdel.


Galären miljöcertifierar

Energi/miljö Galären i Luleå har fått sin andra miljöcertifiering inom Green Building.
- Vårt mål är att tiotalet fastigheter ska vara miljöcertifierade inom ett år, säger Galärens fastighetschef Ewa-Marie Johansson.


Fastighetsägarna tar
fram mall för gröna hyresavtal

Energi/miljö Fastighetsägarna arbetar med att utveckla en standardmall för gröna hyresavtal för kontorslokaler. Avtalet kommer, tillsammans med Fastighetsägarnas övriga hyresavtal och kontrakt, att ingå i formulärsamlingen Fastighetsägarna Dokument, och beräknas vara klart under våren 2012.


Brostaden siktar på klimatneutralt bestånd

Energi/miljö Brostaden tar hjälp av hållbarhetskonsulten Respect för att att klimatneutralisera utvalda fastigheter. Målsättningen är att hela beståndet ska bli helt klimatneutralt.


Ytterligare en stadsdel i Malmö Breeamcertifieras

Energi/miljö Diligentia har sedan tidigare beslutat att miljöcertifiera stadsdelen Masthusen.
Nu följer ett annat bolag efter och certifierar en annan Malmöstadsdel enligt Breeam Communities.