Image

Nio myndigheter flyttar

Sverige Regeringen meddelar att man nio statliga myndigheter flyttas från Stockholm till andra delar av landet. Bland dessa återfinns Sida, Tullverket och Kronofogden.


Bonava köper mark och skapar bostäder i Botkyrka

Transaktioner Bonava har avtalat om förvärv av en fastighet från Stenhus Förvaltning Stockholm. Fastigheten ligger centralt i Tumba i Botkyrka kommun, ett område där Bonava kommer att uppföra cirka 350 bostäder.  


Fasticon Kompetens startar unikt integrations- och kompetensförsörjningsprojekt

Bolag Fastighetskompetens 2017 ska minska utanförskapet och tillföra välbehövlig kompetens till fastighetsbranschen.


Kungsleden säljer i Uppsala och Botkyrka

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta 22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Stendörren köper i Botkyrka

Transaktioner Stendörren köper fastigheten Botkyrka Fysikern 1, omfattande cirka 3 000 kvadratmeter, av Kopparcronan AB för 37 miljoner kronor.


Nytt generalkonsultuppdrag för Projektengagemang

Bolag Botkyrka kommun har tecknat ramavtal med teknikkonsultkoncernen Projektengagemang. Ordern innebär att Projektengagemang blir kommunens prioriterade partner vid byggprojektering, ett helhetsåtagande som avser all teknisk projektering för både om- och nybyggnation. Den totala byggvolymen för Botkyrka kommun bedöms uppgå till cirka en miljard kronor per år.


SBB köper av Rikshem – via Högkullen

Transaktioner Högkullen – som nyligen köptes av SBB – fortsätter göra affärer med Rikshem. Efter den stora affären i oktober köper nu Högkullen ytterligare fem fastigheter av Rikshem.


Stor markaffär - Botkyrka köper av Stockholm

Transaktioner Botkyrka kommun och Stockholms stad har gemensamt tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande stora markområden i Botkyrka. Botkyrka köper mark för 1,5 miljarder kronor.


Kommunerna som nekades byggbonus

Bostäder Saknade översiktsplan – och lämnade inte in i tid. Här är kommunerna som bommade del av Boverkets byggmiljard. ”Tråkigt – behovet är stort”.


Hallunda centrum får ny ägare

Transaktioner Sterner Stenhus köper Hallunda centrum i Botkyrka.


Tillbaka – som vd

Karriär Chris Österlund, närmast från Sabo och tidigare vd för Nynäshamnsbostäder och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, blir ny vd för Botkyrkabyggen.


Positivt besked för Stendörren i Botkyrka

Bolag Samhällsbyggnadsnämnden i kommunen har gett Stendörren positivt planbesked för att inleda arbetet med framtagande av en ny detaljplan i linje med ansökan för Tegelbruket i Botkyrka.


Botkyrka kommun fortsätter utvecklingen av Alby

Bygg/Arkitektur Ny markanvisningstävling för bostäder i Alby lanseras av Botkyrka kommun. Tävlingsområdet ligger några hundra meter öster om Alby centrum och tanken är att det ska bli minst 150 nya bostäder runt ett befintligt koloniträdgårdsområde.


Botkyrkabyggens vd slutar

Karriär Ulf Nyqvist, Botkyrkabyggens vd sedan 2004, meddelar att han lämnar företaget den sista april nästa år.


Klartecken för flera byggprojekt i Botkyrka

Bygg/Arkitektur På tisdagens kommunfullmäktige klubbades tre detaljplaner som möjliggör många nya bostäder och lokaler; Fittja centrum, Tingstorget i Alby och Alfred Nobels allé. Spaden går i marken före årsskiftet 2016/2017 för alla tre projekt, enligt planerna.


NCC förnyar miljonprogram för en miljard

Bygg/Arkitektur NCC ska tillsammans med Botkyrkabyggen renovera miljonprogrammet i Fittja, söder om Stockholm. Ramavtalet löper sex till åtta år och värderas till cirka en miljard kronor.


Botkyrkabyggen tar nästa steg med andelsägarmetoden

Bolag Botkyrkabyggen har beslutat om att ombilda ytterligare ett 20-tal lägenheter med andelsägarmetoden. Efter det framgångsrika referensprojektet tas nu nästa steg med delägarboende.


Stendörren köper av Niam i Botkyrka

Transaktioner Stendörren Fastigheter köper en handelsfastighet om cirka 22 000 kvadratmeter i Botkyrka av Niam för 119,6 miljoner kronor.


Botkyrka och Skanska skapar nytt handels- och industriområde

Bolag Botkyrka kommun och Skanska Sverige AB bildar ett gemensamt bolag för att tillsammans förverkliga Botkyrka – Södra porten till Stockholm. Det blir ett nytt handels- och industriområde som på sikt väntas leda till 4 000 arbetstillfällen och ge plats för nya företag att etablera sig och växa.


Bring expanderar hos Brostaden i Botkyrka

Uthyrning Fastighets AB Brostaden har tecknat ett nytt åttaårigt hyresavtal om cirka 10 859 kvadratmeter med Bring Citymail Sweden i fastigheten Saltmossen 3 i Eriksbergs industriområde, Botkyrka.