Image

Positivt besked för Stendörren i Botkyrka

Bolag Stendörren inkom i juni 2016 med ansökan till Botkyrka kommun om ändrad detaljplan avseende byggrätt tillhörande fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Samhällsbyggnadsnämnden i kommunen fattade vid sitt senaste sammanträde beslut att ge positivt planbesked för att inleda arbetet med framtagande av en ny detaljplan i linje med ansökan.
Publicerad den 27 September 2016

Den preliminära tidplanen för detaljplanearbetet indikerar att ett förslag till ny detaljplan skulle kunna gå ut på samråd under fjärde kvartalet 2017 för att ett år därefter kunna vinna laga kraft.

Förslaget som inlämnats till kommunen avser exploatering av fastigheten Tegelbruket 1 samt förvärv och exploatering av del av grannfastigheten Fittja 17:1, som i dag ägs av kommunen. Totalt skulle projektet kunna omfatta exploatering av upp till 800 bostäder.

– Beskedet från Botkyrka kommun är ett glädjande bevis att vår medvetna satsning på värdeskapande via vidareutveckling av detaljplaner i vårt befintliga fastighetsbestånd fungerar. Detta besked utgör ett viktigt steg i planprocessen men vägen till färdig detaljplan för bostäder är fortfarande lång och bedöms ta cirka 2 år, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Stenhus vd: "Gäller att ligga på och inte slappna av"

Bolag Stenhus vd, Elias Georgiadis, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för Fastighetssverige: – Grunderna i bolaget har varit samma sedan starten: bra fastigheter med starka hyresgäster och hög avkastning.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige