Image
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. Bild: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs redovisar rekordhöga hyresintäkter

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisade rekordhöga hyresintäkter under det första kvartalet. Det skriver vd Ulrika Hallengren i rapportens vd-ord.
Publicerad den 25 April 2023

Fastighetsbolagets hyresintäkter ökade med 22 procent till 971 miljoner kronor. Det tillskrivs att indexeringen av hyreskontrakt har slagit igenom, samtidigt som nya projekt har börjat generera intäkter.
– Vi har även lyckats minska våra vakanser, inte bara genom att hyra ut nya projekt utan även i befintligt bestånd är vakanserna 1,7 procentenheter lägre än för ett år sedan. Samtidigt som vakanserna sjunker stiger hyresnivån, uppger Ulrika Hallengren.

I lika bestånd har hyresintäkterna ökat med 12,9 procent jämfört med ett år tidigare. Indexeringen är en del i detta, uppger hon, men Wihlborgs ser även fortsatt ökande betalningsvilja för rätt kvalitet.

– Trots en fortsatt orolig omvärld och stigande finansiella kostnader kan jag konstatera att det första kvartalet 2023 också innebar nya rekord för Wihlborgs, inte minst vad gäller hyresintäkter som med råge slår intäktsrekordet från det fjärde kvartalet 2022. Vi har även lyckats minska våra vakanser, inte bara genom att hyra ut nya projekt utan även i befintligt bestånd där vakanserna är 1,7 procentenheter lägre än för ett år sedan, kommenterar vd Ulrika Hallengren i delårsrapporten. Sammantaget visar detta på en fortsatt god efterfrågan på våra marknader, fortsätter hon.

Ulrika Hallengren skriver vidare att driftskostnaderna har stigit betydligt under kvartalet, främst gällande energi. Den största kostnadsökningen är dock räntekostnaderna som har stigit rejält mot bakgrund av stigande marknadsräntor. Värdeförändringarna på Wihlborgs fastigheter var samtidigt mycket små under kvartalet, och summerades till -28 miljoner kronor.

– Efter det att samtliga fastigheter värderats av extern part vid årsskiftet har värdena påverkats positivt av uthyrning och färdigställda projekt och negativt av en del underhållsinvesteringar. Då vi redan 2022 vid flera tillfällen ökade avkastningskraven i värderingarna har förändringen i dessa under kvartalet varit små, skriver Ulrika Hallengren.

Hon skriver också att kärnverksamheten går bra vilket gör att balansräkningen är fortsatt sund. Soliditet och belåningsgrad är i princip oförändrade under kvartalet på 41,1 respektive 48,5 procent.
– Viktigt att notera är att vår nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet (ebitda) sjunker till 10,8 gånger. Trots ränteuppgången har vi på rullande tolvmånader en räntetäckningsgrad på 4,5 gånger och outnyttjade kreditfaciliteter på 3,1 miljarder kronor. Med det i ryggen kan vi fokusera på våra hyresgäster och hur vi bäst hjälper dem att utvecklas, uppger Ulrika Hallengren.

Första kvartalet:
Hyresintäkterna steg till 971 miljoner kronor (795), en ökning med 22,1 procent mot föregående år.
Driftnettot ökade till 667 miljoner kronor (557), en ökning med 19,7 procent mot föregående år.
Förvaltningsresultatet backade till 457 miljoner kronor (467), en minskning med 2,1 procent mot föregående år.
Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -28 miljoner kronor (221). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -99 miljoner kronor (340).
Resultatet före skatt var 330 miljoner kronor (1 028).
Resultatet efter skatt blev 255 miljoner kronor (816), en minskning med 68,8 procent mot föregående år.
Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (2,65), vilket innebär en minskning med 68,7 procent mot föregående år.
Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 92,08 kronor per aktie (88,52) per den 31 mars.
Överskottsgraden var 69 procent (70) i första kvartalet.
Nettouthyrningen var positiv med 6 miljoner kronor (28) i första kvartalet.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige