Image

Moll Wendén Advokatbyrå

Vi är specialister på affärsjuridik. Att praktisera affärsjuridik handlar om att ta fram den för kunden affärsmässigt bästa lösningen. Den optimala lösningen är inte bara den affärsmässigt bästa, utan den måste dessutom arbetas fram med största möjliga kostnadseffektivitet. Vi kallar det Business Law Excellence.

Vårt kontor finner du i Malmö men vi arbetar över hela Sverige och internationellt. Våra specialistområden är: Arbetsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, offentlig upphandling, immaterialrätt, företagsöverlåtelser och investeringar samt tvistelösning.

Specialistområdet Bygg och fastighet
Juridiken kring entreprenad- och fastighetsprojekt med många inblandade parter är komplex. I vår löpande verksamhet agerar vi rådgivare åt privata och offentliga fastighetsbolag, bygg- och installationsföretag och konsulter. Vi rådger våra kunder i stora komplexa fastighetstransaktioner, entreprenadprojekt, exploaterings- och infrastrukturprojekt samt kommersiella hyresfrågor.

Flera av våra specialister undervisar i entreprenad- och fastighetsjuridik. Vi skräddarsyr också utbildningar för projektledningen i specifika entreprenader.

Skrivet om Moll Wendén Advokatbyrå

Moll Wendén rekryterar

Juridik Elisabeth André, med bakgrund som bolagsjurist inom Skanska, kommer att leda Moll Wendéns team inom entreprenad- och fastighetsrätt.


KontaktUppgifter

Moll Wendén Advokatbyrå

Adress
Stortorget 8 Malmö

KONTAKT

Stefan Wendén
+46 40 665 65 00

stefan.wenden@mollwenden.se

Branschkategorier