Image
Ulrika Hallengren.
Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs ökar hyresintäkterna och höjer utdelningen

Bolag Wihlborgs redovisar ökade hyresintäkter under det fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Publicerad den 14 Februari 2023

Hyresintäkterna uppgick till 888 miljoner kronor (770), en ökning med 15,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 602 miljoner kronor (537), en ökning med 12,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 436 miljoner kronor (443), en minskning med 1,6 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -16 miljoner kronor (1 562). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -37 miljoner kronor (55).

Resultatet före skatt var 383 miljoner kronor (2 060).

Resultatet efter skatt blev 290 miljoner kronor (1 668), en minskning med 82,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,94 kronor (5,43).

I utdelning föreslås 3,10 kronor per aktie (3,00).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 90,64 kronor (86,33). Per 30 september var EPRA NRV 89,28 kronor.

– Wihlborgs är inte opåverkat av det som sker i omvärlden, men vi kan konstatera att vår affärsmodell håller. Vi slår under 2022 rekord vad gäller intäkter, driftsöverskott, förvaltningsresultat och nettouthyrning (119 Mkr). Värt att notera är att nettouthyrningen varit positiv i alla våra fyra regioner under alla fyra kvartalen. Vi har en stark balansräkning och god tillgång till likviditet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Vi har ökade hyresintäkter i befintligt bestånd om 13,7 procent jämfört med för ett år sedan. I kombination med vår goda nettouthyrning pekar det på den god underliggande efterfrågan. Vår organisation har en hög aktivitetsnivå och anpassningsförmåga, och det är vårt fokus på att göra rätt i varje liten del som skapar den stora affären.

– Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter har under året minskat med 7 procent. Det är resultatet av ett enträget arbete tillsammans med våra hyresgäster och bättre mätmetoder. Energieffektiviseringsprojekten kommer bli fler framöver och vi fortsätter att skärpa våra mål inom hållbarhetsområdet för kommande år. Vi planerar också för en kraftig utbyggnad av egenproducerad energi i våra fastigheter.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige