Image
Ulrika Hallengren.
Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Wihlborgs minskade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett lägre förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.
Publicerad den 21 Oktober 2022

Förvaltningsresultatet sjönk till 475 miljoner kronor (513), en minskning med 7,4 procent mot föregående år. Under det tredje kvartalet 2021 hade Wihlborgs en ersättning för förtida lösen av hyreskontrakt på 64 miljoner kronor som påverkade det kvartalets resultat.

Hyresintäkterna steg till 848 miljoner kronor (813), en ökning med 4,3 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 594 miljoner kronor (612), en minskning med 2,9 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 40 miljoner kronor (307). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 59 miljoner kronor (34).

Resultatet före skatt var 574 miljoner kronor (854).

Resultatet efter skatt blev 449 miljoner kronor (673), en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,46 kronor (2,19), vilket innebär en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 89,28 kronor per aktie (79,84) per den 30 september.

– Nettouthyrningen uppgick under det tredje kvartalet till plus 18 miljoner kronor. Det är det 30:e kvartalet i rad med ett positivt netto. Samtliga våra fyra regioner har samtliga tre kvartal under 2022 uppvisat en positiv nettouthyrning. Mätt rullande över en tolvmånadersperiod har vi aldrig haft en så stark siffra, plus 154 miljoner kronor. Detta visar på god underliggande efterfrågan och pekar ut riktningen för våra framtida intäkter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs i delårsrapporten.

– Sammantaget fortsätter vi att leverera ett starkt kassaflöde. Kassaflödet ger oss en stark balansräkning där soliditeten är 41 procent och belåningsgraden 49 procent. Med det starka kassaflödet som bas kan vi trots förändringar i vår omvärld fortsätta att investera i projektutveckling och utvärdera nya förvärvsmöjligheter.

– Även i föränderliga tider behåller vi vårt fokus på hållbarhetsfrågor. I den internationella utvärderingen av fastighetsbolagens hållbarhetsarbete, GRESB, har Wihlborgs i år fått fem stjärnor av fem möjliga och dessutom utsetts till global sektorledare. Arbetet fortsätter oförtrutet på olika områden, inte minst i form av ett stort antal projekt relaterade till energieffektivisering, fortsätter Ulrika Hallengren.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Senast från Fastighetssverige Plus

Hetaste rekryteringarna under första kvartalet

Karriär Fastighetssverige har synat branschens hetaste rekryteringar under första kvartalet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige