Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB

Wallenstam och Gösta Welandson investerar i SBB

Bolag Wallenstam och Gösta Welandson investerar cirka 250 miljoner kronor var i SBB.
Publicerad den 19 November 2021

Styrelsen för SBB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 7 259 471 stamaktier av serie B till Gösta Welandson med närstående och Wallenstam AB. Teckningskursen uppgår till 70 kronor per stamaktie av serie B, vilket motsvarar en premie om cirka 3,95 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien av serie B på Nasdaq Stockholm den 18 november 2021.

Emissionen genomförs för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital och ytterligare stärka aktieägarbasen med strategiska aktieägare. Styrelsen anser det vara gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen och tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från starka och välrenommerade investerare. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen, som på grund av det ovanstående sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.
– SBB är mycket glada att både Gösta Welandson och Wallenstam AB väljer att investera i SBB när vi fortsätter att bygga Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Båda parterna besitter djup branschkunskap och är strategiskt viktiga aktieägare, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.
– Vi har sedan tidigare en positiv erfarenhet av att göra affärer med SBB. Nu fick vi möjligheten att teckna oss i SBB:s nyemission. Vi har ständigt en dialog om nya affärer, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Wallenstam äger för närvarande inga aktier i något annat fastighetsbolag. Investeringen i SBB är en finansiell placering från Wallenstams sida.

Den riktade nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier i SBB med 7 259 471 och en ökning av aktiekapitalet med 725 947,10 SEK. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 1 620 712 819 till 1 627 972 290 och en ökning av aktiekapitalet från 162 071 281,90 SEK till 162 797 229,00 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,45 procent av det utestående antalet aktier och cirka 0,21 procent av det utestående antalet röster i Bolaget.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dicksonska palatsets nyrenoverade fasad kan prisas

Bygg/Arkitektur Göteborgska Dicksonska Palatset, som snart öppnas upp för allmänheten, är en av finalisterna i tävlingen Årets Fasad. Bakom priset, som är är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, står branschföreningen Mur & Putsföretagen. Ulf Bengtsson, projektledare på Higab, berättar om det varsamma arbetet med att restaurera Göteborgs mest kända doldis. – Med ett såpass gammalt hus kommer många överraskningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige