Image

SBB säljer för 2,8 miljarder i Norge – till rabatt

Transaktioner SBB har sålt två fastigheter till hyresgästen Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg för sammanlagt 2,8 miljarder norska kronor. Försäljningen sker cirka 10 procent under bokfört värde per Q2 2023.


Leiv Synnes.

Synnes om SBB:s senaste krisåtgärder

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Leiv Synnes söndagskvällens strategiska jättetransaktion som innebär att SBB släpper majoritetskontrollen över Educo och presenterar en ny koncernstruktur. Läs om ambitionerna med förändringarna, hur nya strukturen är tänkt att stärka bolaget framöver och planen för bostadsportföljen.


SBB gör strategisk storaffär och bryter upp bolaget

Transaktioner Under söndagskvällen meddelade SBB att man säljer 1,16 procent av EduCo till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor och därmed blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som är tänkt att förstärka transparens och finansieringsmöjligheter.


Neobos vd Ylva Sarby Westman.

Neobo ser möjligheter med höga vakanser i hyresbeståndet

Bolag SBB-avknoppningen Neobo påverkas fortfarande av den bild som nu finns av SBB på marknaden. Det berättar vd Ylva Sarby Westman på ett fastighetsseminarium arrangerat av Stockholm Corporate Finance. Samtidigt måste man lägga krut på marknadsföringen, vilket hon menar är en av förklaringarna till att bolaget har en vakans i hyresbeståndet på 6,5 procent, när snittet i övrigt är under en procent.


SD i Stockholm vill att staden köper fastigheter av SBB

Transaktioner Sverigedemokraterna i Stockholm föreslår i en motion att staden bör ta tillfället i akt att återköpa strategiskt viktiga välfärdsfastigheter för framtiden, bland annat från SBB. De vill att exploateringsnämnden i samråd med berörda nämnder ska få i uppdrag att utreda återköp av potentiellt strategiska välfärdsfastigheter från privata fastighetsbolag till förmånliga priser.


Ilija Batljan gör miljonaffärer med sig själv.

Ilija Batljan gör miljonaffärer med sig själv

Ekonomi/Finansiering Investmentbolaget Ilija Batljan Invest har köpt aktier i SBB av sin ägare Ilija Batljan privat för 200 miljoner kronor. Detta trots att pengarna i bolaget snart är slut, det rapporterar Svenska Dagbladet, SvD.


Kommunen ska förhandla med SBB om fastighetsköp

Transaktioner Politikerna i Fagersta har nu bestämt sig för att man ska förhandla med SBB om att eventuellt köpa tillbaka kommunhuset från den pressade fastighetsjätten. En enig kommunstyrelse har gett kommunens fastighetsstrateg i uppdrag att ingå förhandling med SBB. För Fastighetssverige berättar kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S) om beslutet och fortsättningen i ärendet.


Daniel Tellberg går från tillförordnad koncernredovisningschef till CFO den 1 september.

Jakten på ny CFO är över för SBB

Karriär Rekryteringen av ny CFO gick snabbt för SBB. Inte mer än en vecka efter att Eva-Lotta Strid meddelade att hon valt att lämna sin stol i det krisande bolaget så står det klart att SBB hittat sin nya CFO i koncernredovisningschefen Daniel Tellberg.


SBB gör ytterligare en försäljning.

Nykvarn köper kommunhuset av SBB

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått avtal om att sälja en fastighet där kommunhuset och bostäderna intill i centrala Nykvarn ingår, till Nykvarns Kommun.


Fastighetsbolagen på de två största listorna handlas nästan uteslutande till rabatt på börsen, och många bolag till kraftig sådan.

Rabatterna fortsätter dominera i fastighetssektorn

Lista De noterade fastighetsbolagen på de två största listorna har nu alla lämnat sina rapporter över årets första halva och man kan fortsatt konstatera att utefter substansvärdena som rapporterats så är det så att nästan alla bolagen handlas till rabatt på börsen. Här presenterar Fastighetssverige en färsk lista uppdaterad efter bolagens Q2-rapporter.


Aktiespararnas analytiker Robert Andersson om måndagens kursras i SBB och bolagets framtid.

Stort kursras för SBB: "Ett dysfunktionellt bolag givet räntenivåerna"

Bolag SBB:s B-aktie rasade över 16 procent under måndagen och på kvällen meddelade kreditvärderingsinstitutet Fitch att man har sänkt SBB:s kreditbetyg ytterligare fem steg, ned till B- från tidigare BB+. Aktiespararnas analytiker Robert Andersson säger att SBB är i dess nuvarande form ett dysfunktionellt bolag givet dagens räntenivåer. "Antingen måste bolaget förändras eller så kommer det att gå under", säger han bland annat till Fastighetssverige.


Eva-Lotta Stridh.

Toppnamn lämnar SBB

Karriär Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, meddelade i fredags att CFO och vice vd Eva-Lotta Stridh väljer att avsluta sin tjänst.


Västerås.

Här är Västerås största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 158 653 invånare är landets sjätte största kommun enligt SCB, en placering bättre än året innan.


Leiv Synnes.

Synnes köper 100 000 aktier i SBB

Bolag SBB:s vd Leiv Synnes har köpt 50 000 B-aktier och 50 000 D-aktier i bolaget till ett värde av totalt 402 000 kronor, det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.


En visionsbild över den nya byggnaden i Västerås som SBB och K2A ska uppföra gemensamt.

Polisen vill bryta polishus-kontrakt – SBB och K2A fåordiga

Bygg/Arkitektur Polismyndigheten vill lämna avtalet gällande byggnationen av det nya polishuset i Västerås och anledningen ska vara att kostnaderna har dragit i väg, något som tidningen VLT var först med att rapportera. Bygget drivs av bolaget Slaggborn som ägs 50/50 av K2A och pressade SBB, men från entreprenörens sida är det locket på om situationen och bolagets projektchef Per Högdin lämnar endast en ort kommentar till Fastighetssverige.


SBB får in 2,36 miljarder genom emission

Bolag SBB får 2,36 miljarder kronor genom emission av preferensaktier i SBB Residential Property AB, en emission som offentliggjordes den 21 juli.


SBB:s förtydligande – efter ändringen i balansräkningen

Bolag I ett pressmeddelande förklarar SBB kring ändringen i kapitalbindningsstrukturen, där den första versionen av kvartalsrapporten förklaras ha innehållit ett korrekturfel. Den först publicerade rapporten hade en korrekt beskriven kapitalbindningsstruktur på sidan 19 men däremot ett korrekturfel i balansräkningen.


Uppdaterad lista: Branschens mest blankade aktier

Lista Blankningen i SBB har minskat något sedan toppen men det är fortfarande branschens mest blankade aktie, samtidigt har några andra noterade fastighetsjättar fått se sin blankning öka de senaste månaderna. Här redovisar Fastighetssverige hur blankningssituationen ser ut i fastighetssektorn som helhet.


SBB ändrade i balansräkning utan att meddela marknaden

Bolag Krisdrabbade SBB ändrade i efterhand balansräkningen i sin rapport för det andra kvartalet, utan att meddela marknaden, det rapporterar Dagens industri. Samtidigt menar analysföretaget Creditsights att SBB i och med ändringen kan komma behöva ta in mer kapital än vad som tidigare förutspåtts, det skriver Bloomberg News.


SBB överväger börsnotering av bostadsfastigheter

Bolag SBB överväger att börsnotera hela sin bostadsverksamhet med en portfölj på 36,5 miljarder kronor. Det uppger en initierad källa för Bloomberg News.