Image

Stenvalvet rekryterar två chefer

Karriär Stenvalvet förstärker organisationen med Thomas Löv som teknisk chef och Fredrik Sörling som regionchef Skåne.
Publicerad den 3 Februari 2015

Thomas Löv kommer närmast från rollen som teknisk förvaltare på Fortifikationsverket och har även erfarenheter från Kungsleden. I sitt arbete som teknisk chef ansvarar han för upphandling av fastighetsdrift och teknisk förvaltning, underhållsplanering, energieffektivisering samt att vara ett stöd för övriga organisationen i teknikfrågor.

- Stenvalvet förstärker förvaltningsorganisationen i och med rekryteringen av Thomas Löv som med sin erfarenhet tillför en betydande teknisk kompetens till vår verksamhet, säger Örjan Johansson, chef Förvaltning och Projekt.

Fredrik Sörling kommer närmast från Malmö stad där han arbetade som avdelningschef vid skolförvaltningen. Han har också omfattande erfarenhet från förvaltning och utvecklingsfrågor i Kungsleden. I rollen som regionchef Skåne kommer Fredrik Sörling att ansvara för förvaltning och utveckling av Stenvalvets fastigheter i Skåne.

- I och med rekryteringen av Fredrik etablerar vi oss på allvar i Skåne, som för oss är en prioriterad region, och kommer inom kort att etablera kontor i Malmö, säger Örjan Johansson.

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

FASTIGHETS AB STENVALVET
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella ...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige