Image
Ikano Bostads kontorsfastighet på Väla i norra Helsingborg.

Resurs Bank hyr 5 548 kvadratmeter av Ikano Bostad i Helsingborg

Uthyrning Resurs Bank blir nya hyresgäster i Ikano Bostads kontorsfastighet på Väla, norr om Helsingborg. Totalt kommer Resurs Bank att hyra 5 548 kvadratmeter med plats för cirka 450 medarbetare.


Stenvalvet rekryterar två chefer

Karriär Stenvalvet förstärker organisationen med Thomas Löv som teknisk chef och Fredrik Sörling som regionchef Skåne.