Image

Stenvalvet rekryterar två chefer

Karriär Stenvalvet förstärker organisationen med Thomas Löv som teknisk chef och Fredrik Sörling som regionchef Skåne.