Image
Icas logistikdistributionscentral i Västerås.
Icas logistikdistributionscentral i Västerås. Bild: Saltängen Property Invest

Saltängen-försäljning slutförd – aktieinlösen i juni

Bolag Saltängen Property Invest har slutfört försäljningen av dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB till Ica Fastigheter AB. Med anledning därav avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att dels skifta ut så mycket som möjligt av bolagets medel genom en aktiesplit, dels så kallad automatisk inlösen av aktier samt avnotering och frivillig likvidation av bolaget.
Publicerad den 30 April 2020

Det underliggande fastighetsvärdet för dotterbolagets fastighet uppgår till cirka 1 100 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket resulterat i en köpeskilling om cirka 1 000 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Betalningen skedde kontant.

Nämnda köpeskilling motsvarar cirka 87 kronor per aktie i Saltängen efter återbetalning av lån och transaktionskostnader. Avyttringen innebär att avkastningen på Saltängens aktie sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market i januari 2015 uppgår till cirka 5,3 procent. På sedvanligt sätt kommer den slutliga köpeskillingen att bestämmas baserat på ett tillträdesbokslut i dotterbolaget, som beräknas fastställas senast i augusti 2020. Bolagets bedömning är dock att skillnaden mellan proformabokslutet och tillträdesbokslutet endast kommer att vara marginell.

Försäljningen av dotterbolaget har föregåtts av en gedigen och öppen process med många intressenter. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att köpeskillingen är marknadsmässig. Transaktionskostnaderna uppgick till cirka 10,5 miljoner kronor totalt.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att bolagsstämman beslutar om att så mycket som möjligt av bolagets tillgångar, efter avdrag för avvecklingskostnader, skiftas ut till aktieägarna genom en så kallad aktiesplit (uppdelning av aktier) och automatisk inlösen av aktier så snart som möjligt, preliminärt under juni månad 2020.

Detta innebär i korthet att en befintlig aktie delas upp i åtta aktier, varav sju kommer att vara så kallade inlösenaktier. Inlösenaktierna avses kunna handlas på First North Growth Market under en period. Därefter löses alla inlösenaktier automatiskt in för 11,98 kronor per inlösenaktie efter aktiespliten (83,86 kronor före aktiesplit). Detaljerad information om aktiespliten och det automatiska inlösenförfarandet kommer att finnas i kallelsen till den extra bolagsstämman.

I och med att försäljningen av dotterbolaget är genomförd bedriver bolaget inte längre någon verksamhet. Bolaget bedömer därför att bolaget inte längre uppfyller noteringskraven på First North Growth Market. Styrelsen kommer därför att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att bolagets aktie avnoteras och att bolaget träder i frivillig likvidation. Bolagets tillgångar beräknas uppgå till cirka 10 - 11 miljoner kronor efter det att det automatiska inlösenförfarandet genomförts, vilket beräknas täcka likvidationskostnaderna.

Ica Fastigheter är enda hyresgäst och äger dessutom angränsande obebyggda fastigheter.

– Vi är väldigt glada att transaktionen av Saltängen 1 nu är genomförd. Förvärvet är i linje med Ica Fastigheters strategi att skapa goda förutsättningar för Ica Gruppens logistik. Genom att förvärva Saltängen 1 får Ica Gruppen möjlighet att göra de investeringar som fastigheten kräver vilket kommer skapa en strategisk viktig tillgång för koncernen, säger Lena Boberg, vd för Ica Fastigheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige