Image
Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.
Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties. Bild: Quartiers Properties

Quartiers tar viktigt steg mot nytt hotell i Marbella

Bygg/Arkitektur Quartiers Properties har efter dialog med Marbella kommun inkommit med förslag om utveckling av projekten Centro Forestal Sueco och Boho Club Marbella, som tillsammans består av cirka 41 200 kvm markyta på Golden Mile i Marbella, en av de mest attraktiva adresserna för hotell i Spanien.
Publicerad den 29 Maj 2023

Förslaget är i linje med de planer för området som bolaget kommunicerat i sina finansiella rapporter och i linje med kommunens vision för staden. Boho Club föreslås utökas med fler hotellrum, restauranger och faciliteter. Grannfastigheten Centro Forestal Sueco föreslås utvecklas till ett helt nytt lyxhotell under ett nytt varumärke men där synergier med Boho Club tas till vara.

Förslaget, som utvecklats i samråd med Marbella kommun, innebär att fastigheten utvecklas både infrastrukturmässigt och byggrättsmässigt. Totalt rör det sig om en utökning av antalet byggrätter med cirka 20 000 kvadratmeter avsedda för hotell, från dagens cirka 9 000 till 29 000 kvadratmeter.

Skulle de nya byggrätterna träda i laga kraft är styrelsens bedömning att värdet av de nya byggrätterna skulle uppgå till cirka 860 miljoner kronor, motsvarande 15 kronor per stamaktie. Som framgår i bolagets finansiella rapporter har detta potentiella värde inte medräknats i Quartiers senast rapporterade substansvärde om 5,26 kronor per stamaktie, och skulle därför komma som ett tillägg till aktuellt substansvärde om byggrätterna skulle förverkligas.

Bolaget arbetar med två separata processer för att erhålla de beskrivna byggrätterna. Den ena processen relaterar till kommunens aktuella process för en ny stadsplan, där Quartiers utifrån diskussioner med kommunen och i enlighet med bolagets utökade fokus på hotellfastigheter, föreslagit en omfattande hotellutveckling.

Samma konceptuella förslag har även gjorts i en parallell process som syftar till att utan en ny stadsplan modifiera aktuell detaljplanering och uppnå samma resultat, i det fall den nya stadsplanen skulle dröja. Bolaget äger fastigheten innebärande att det inte föreligger någon konkurrens om de föreslagna byggrätterna med tredje part.

Tidsplanen för att erhålla de nya byggrätterna bedöms vara 1–2 år. Sannolikheten för att de nya byggrätterna ska erhållas bedöms vara god baserat på positiva dialoger förda med kommunen de senaste åren.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vasakronan vill hålla byggbranschen skadefri

Bolag Den 19 september, kl 13.00, stannade en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i Sverige upp för att genomföra Håll Nollans så kallade säkerhetspush: Manifestationens syfte var och är att sätta fokus på att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. En av initiativtagarna är Vasakronan och Fastighetssverige fick en frågestund med bolagets vd, Johanna Skogestig.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige