Image
Visionsbild över den föreslagna utvecklingen av Campus Lundby sedd från Lundbyleden.

Så blir Volvos storsatsning på Campus Lundby

Bygg/Arkitektur Kontor, handel och hotell står på tapeten när Volvo ska etablera Campus Lundby på Hisingen, ett projekt som kommer sträcka sig mer än tio år framåt i tiden. Fastighetssverige kan nu presentera bilder och mer detaljer kring AB Volvos stora satsning.


Staden gör förändringar i bland annat Balders och Wallenstams markanvisningar vid Lagerströmsplatsen i Göteborg.

Så ändrar staden i Balders och Wallenstams markanvisningar

Bygg/Arkitektur Bolagens bostadsprojekt i Göteborg genomgår några förändringar sedan första markanvisningen beslutades i början av 2023. Förutsättningar har ändrats när det gäller volym och upplåtelseform samtidigt som en stor mängd studentbostäder bryts ut ur planen. Fastighetssverige berättar mer.


NCC bygger i Danmark.

NCC renoverar 400 lägenheter i danska Ringsted

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Ringsted Almene Boligselskab och DAB renovera åtta bostadskvarter med totalt 400 lägenheter i bostadsområdet Sönderpark i danska staden Ringsted. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 500 miljoner kronor.


Till vänster syns en tidig visionsskiss över Wallenstams planerade nybyggnation i Årstaberg. Till höger Magdalena Andersson, partiordförande Socialdemokraterna, och Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, när de invigde byggnationen under fredagen.

Wallenstam byggstartar 400 lägenheter i Årstaberg

Bygg/Arkitektur Under fredagen invigde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, byggnationen för drygt 400 nya lägenheter i Årstaberg.


Jönköping, mot norr, sett från Stadsparken.

Svenska Handelsfastigheter tilldelas markanvisning med byggrätt i Jönköping

Bygg/Arkitektur Svenska Handelsfastigheter har fått en markanvisning i det expansiva området Strandängen norr om centrala Jönköping. Avsikten är att uppföra en byggnad om cirka 3 000 kvadratmeter för handel och livsmedel. Tillträde till marken beräknas ske efter sommarsemestrarna.


Nordsten Development utvecklar i Nykvarn.

Nordsten Development utvecklar 96 000 kvadratmeter logistikmark i Nykvarn

Bygg/Arkitektur Fastighetsutvecklaren Nordsten Development har tecknat en avsiktsförklaring med Nykvarns kommun om att förvärva 96 000 kvadratmeter mark i anslutning till E20. Tomten är en del av ett helt nyexploaterat område, där Nykvarns kommun nu successivt kommer att avyttra mark. För området finns en färdig detaljplan.


Peab bygger industribyggnad åt Wihlborgs på fastigheten Galoppen 1 i Malmö. Byggnaden kommer bli totalt 10 000 kvadratmeter.

Peab bygger industribyggnad åt Wihlborgs

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga en industribyggnad i östra Malmö. Beställare är Wihlborgs och kontraktssumman uppgår till 166 miljoner svenska kronor.


I Göteborg föreslås nu tre långdragna bostadsplaner avbrytas.

Vill avbryta tre långdragna bostadsplaner

Bygg/Arkitektur Exploateringsförvaltningen i Göteborg har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen sett över pågående sökta planbesked och i samband med detta även sett över sökta planbesked vars syfte har förfallit. Förvaltningen har identifierat fyra planbesked som de tycker ska avbrytas varav tre utgör bostadsplaner som förvaltningen anser bör arbetas om tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen.


JM och HSB ska bygga närmare 900 bostäder i Lunds stadsdel Västerbro.

Grönt ljus för närmare 900 bostäder

Bygg/Arkitektur JM och HSB får tummen upp för storsatsning i Lund. Fastighetssverige berättar mer.


Mariette Hilmersson, vd för Willhem.

Willhem skapar nya hyreslägenheter i Västerås

Bygg/Arkitektur Genom att bygga om befintliga ytor som inte används i fastigheterna går det att skapa nya attraktiva bostäder. Willhem har nu påbörjat konvertering av en lokal som ska bli bostäder vid Liegatan i Västerås. Lagom till sommaren 2025 ska 54 nya hyreslägenheter stå klara för inflyttning.


Ingka Centres söker bygglov för vidareutveckling av Kållered.

Ingka satsar över 800 miljoner på att bygga ut i Kållered

Bygg/Arkitektur För att attrahera ännu fler ansöker nu Ingka Centres om bygglov för en expansion av sin handelsplats i Kållered med 19 400 kvadratmeter. Expansionen beräknas kosta över 800 miljoner kronor. Syftet är att fortsätta satsa på en vidareutveckling av handelsplatsen för att ytterligare stärka Kållered, Mölndal och Göteborgsregionen. Får Ingka Centres grönt ljus under våren beräknas de nya butikerna kunna öppna under fjärde kvartalet 2025.


Serneke bygger åt LKF.

Serneke bygger 92 lägenheter i Lund

Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat avtal med LKF, Lunds kommuns fastighets AB, om totalentreprenad för bostäder på Brunnshög i Lund. Ordersumman uppgår till cirka 260 miljoner kronor.


Byggprojekt

SCB: Näringslivet uppåt i mars 2024 – byggsektorn undantaget

Bygg/Arkitektur Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,6 procent i mars 2024 jämfört med februari 2024 i säsongrensade tal. Jämfört med mars 2023 ökade produktionen med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal. Produktionen inom byggsektorn minskade dock med 6,9 procent under samma period.


HSBs förslag för Ellipsen 8 och 9.

Markanvisning till HSB i Linköping

Bygg/Arkitektur HSB har av Linköpings kommun blivit tilldelad en markanvisning vid Djurgårdsgatan i de centrala delarna av staden. Markanvisningen ger möjlighet att bygga 70 nya bostadsrättslägenheter. Säljstart planeras preliminärt ske under 2025.


Amerikanska flaggan.

Skanska bygger nytt i Houston och tecknar tilläggskontrakt i Arizona

Bygg/Arkitektur Skanska har inom ett joint venture tecknat avtal för en ny byggnad bredvid McNair Hall vid Rice University i Houston, Texas, USA. Dessutom har bolaget tecknat ett tilläggsavtal avseende byggnationen av ett datacenter i Arizona, USA.


Den 1 700 kvadratmeter stora Masthuggsparken som byggs i anslutning till byggrätt G5 kommer vara klar 2028.

Älvstranden Utveckling markanvisar byggrätt på Masthuggskajen

Bygg/Arkitektur Nu markanvisas en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen. Byggrätten, en kontorsfastighet om 2 400 kvadratmeter, är belägen i områdets västra del i förlängningen av Masthuggstorget, mot Göta älv.


Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Växjö.

Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Växjö

Bygg/Arkitektur Regeringen har nu gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö. Byggstarten är planerad till början av sommaren 2024 och med beräknad inflyttning under hösten 2026.


En ny undersökning visar att finansieringskrisen bromsar nyproduktionen av bostäder.

Ny undersökning: Finansieringskris bromsar nyproduktion av bostäder

Bygg/Arkitektur En undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Kameo bland svenska fastighetsutvecklare visar att bara en av tre planerar att påbörja nya byggprojekt, även om en majoritet – två av tre – räknar med en fortsatt god efterfrågan. De höga finansieringskostnaderna pekas ut som det främsta hindret för att starta nya byggprojekt, och endast en minoritet förväntar sig en ökad tillgång på investeringskapital.


Så här ser Feskekörkas stora sal ut idag, efter renoveringen.

Feskekôrka öppnar igen – i ny kostym

Bygg/Arkitektur Feskekôrka har varit en central handels- och mötesplats i Göteborg sedan 1874. Sedan 2020 har en omfattande upprustning ägt rum som nu i stort sett är klar. Under måndagsmorgonen hölls pressvisning av den ikoniska göteborgsbyggnaden, där det nu kommer att bedrivas både fiskhandel och krogverksamhet.


Haninge kommuns flagga.

NCC inleder samarbete om simhall i Haninge

Bygg/Arkitektur NCC inleder ett samarbete med Haninge kommuns fastighetsförvaltningsbolag Tornberget för att bygga ny simhall i Torvallaområdet, Haninge, söder om Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och i ett första steg ska parterna tillsammans nu projektera och planera projektet.