Image
Marcus Johansson Prakt avgår som vd för Quartiers Properties.

Quartiers vd avgår för nya utmaningar

Bolag Quartiers Properties meddelar att vd:n Marcus Johansson Prakt, som har lett företaget sedan 2018, kommer att avgå från sin position för att utforska nya utmaningar utanför bolaget. Styrelsen kommer omgående att initiera en process för att utse en ny vd meddelar man i ett pressmeddelande.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Quartiers säljer för 100 miljoner

Transaktioner Quartiers Properties har ingått ett avtal med Taylor Wimpey om att sälja projektet Altura160 i Benahavís för en köpeskilling motsvarande 107 miljoner kronor. Betalning sker kontant och därmed frigör Quartiers ett kassaflöde om 97,7 miljoner kronor under de kommande 13 månaderna givet aktuell växelkurs. Uppskjutna betalningar är fullt garanterade med en bankgaranti. Försäljningspriset motsvarar en premie mot bokfört värde om 62,9 miljoner kronor.


Quartiers hotellverksamhet ska tredubblas om vd Marcus Johansson Prakt får bestämma.

Quartiers drömmer om spansk game changer

Bygg/Arkitektur På solkusten i Marbella har nu Quartiers Properties planer på att tredubbla sitt hotellområde. Planen har hela tiden varit att man skulle växa och nu väntas positiva besked i den riktningen från kommunen. Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers, berättar för Fastighetssverige om den ökande investeringsviljan i Spanien och vad utvidgningen kommer innebära för dem som bolag.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Quartiers tar viktigt steg mot nytt hotell i Marbella

Bygg/Arkitektur Quartiers Properties har efter dialog med Marbella kommun inkommit med förslag om utveckling av projekten Centro Forestal Sueco och Boho Club Marbella, som tillsammans består av cirka 41 200 kvm markyta på Golden Mile i Marbella, en av de mest attraktiva adresserna för hotell i Spanien.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Över 200 miljoner i omsättning för Quartiers Properties

Bolag Bolaget har sprängde 200-miljonersvallen i omsätt­ning under 2022, en ökning med 30 procent jämfört med 2021.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Quartiers Properties skjuter upp utdelning

Bolag Styrelsen för Quartiers Properties har med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och förändrade affärsförutsättningar beslutat att inte återuppta utdelning på bolagets preferensaktier just nu.


Quartiers utvecklar på den spanska solkusten

Quartiers möblerar om i ledningen

Karriär Quartiers Properties, noterat på First North, genomför en ledningsgruppsförändring för att centralisera administrativa, legala och operativa stödfunktioner till en ny avdelning, och anställer ny CFO.


Översiktsbild över nya Boho Club i Marbella

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Ekonomi/Finansiering Den 30 juli 2021 inleddes beräkningsperioden för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB inlösenprogram för preferensaktier under 2020.


Quartiers Properties vd Marcus Johansson Prakt.

Quartiers kvartal starkt påverkat av pandemin

Bolag När Quartiers Properties för första gången publicerar en kvartalsrapport är det dystra siffror som en effekt av pandemin – men vd:n Marcus Johansson Prakt blickar optimistiskt framåt och förutser ett betydligt bättre andra kvartal.


Quartiers Properties vd Marcus Johansson Prakt är optimistisk inför våren och sommaren i Marbella nu när restriktionerna lättat. Bland annat öppnar bolaget återigen upp flaggskepps-hotellet Boho Club för gäster.

Stark optimism hos Quartiers efter lättade restriktioner

Bolag Quartiers Properties kronjuvel Boho Club i Marbella har varit stängd i drygt två månader efter att Spanien införde tuffare coronarestriktioner i slutet av januari. Nu har dock situationen lättat och Boho Club kan återigen öppna upp för hotell- och restauranggäster. För Fastighetssverige berättar vd:n Marcus Johansson Prakt om en stark påsk som väntar och hur bolaget förbereder sig på en rejäl anstormning av gäster under sommaren.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Quartiers påverkas av utökade coronarestriktioner

Bolag De nya utökade coronarestriktionerna innebär att all icke väsentlig verksamhet i Marbella kommun måste stängas ner i minst två veckor. Därtill förbjuds resor till och från majoriteten av alla kommuner i Andalusien inklusive Marbella. Med anledning av det så har bolaget bedömt att det är mer lönsamt att tillfälligt stänga Boho Club eftersom restriktionerna i så stor omfattning påverkar kundunderlaget.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Quartiers känner vaccin-optimismens vindar på solkusten

Bolag Storbritannien kommer att påbörja vaccinering av sin befolkning under nästa vecka – ett besked som Quartiers Properties vd Marcus Johansson Prakt tror kommer lyfta hotell-, restaurang-, och fastighetsförsäljningen på den spanska solkusten där bolaget är verksamt. För Fastighetssverige berättar han mer om framtidshoppet och bolagets tuffa 2020.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Quartiers utbyteserbjudande accepterat till 33 procent

Bolag Ägare till en knapp tredjedel av Quartiers preferensaktier accepterade erbjudande om att byta sina aktier mot nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Quartiers Properties offentliggör prospekt

Bolag Årsstämman i Quartiers Properties beslutade den 26 juni 2020 beslutade bland annat om ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner. Med anledning av erbjudandet har styrelsen i Quartiers Properties upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, under gårdagen.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Corona slog till hårt mot Quartiers verksamhet

Bolag Quartiers Properties halvårsrapport är kraftigt påverkad av coronapandemins effekter. Viruset hade dramatiska effekter på den operativa verksamheten där bolagets hotell- och restaurangverksamhet stängdes i enlighet med den spanska regeringens beslut om lockdown för att förhindra spridningen av viruset, något som påverkade intäkterna negativt.


Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.

Osäkert med Quartiers pref-utdelning

Bolag Quartiers Properties, som verkar på den spanska solkusten, tvekar kring utdelningen på sina preferensaktier. Bolaget överväger även en stamaktieemission.


Marcus Johansson Prakt.

Efter värdeökningen – så ska Quartiers växa på spanska solkusten

Bolag Den spanska solkusten har glänst lite extra för Quartiers Properties under 2019. Bolaget har ökat sitt fastighetsvärde med över 25 procent och passerat 800 miljonersgränsen. Vd:n Marcus Johansson Prakt berättar för Fastighetssverige om vilka möjligheter som nu öppnas upp och hur man ska nå framgång på den spanska marknaden framöver.


Här är preffarna som ger högst direktavkastning just nu

Lista När Oscar Properties kallade till extra bolagsstämma för att beslut gällande preferensaktieutbyte steg kursen för bolagets preffar iväg med 24,47 procent. Fastighetssverige har tittat närmare vilka preffar som ger bäst direktavkastning just nu.


Marcus Johansson Prakt.

Quartiers Properties tillsätter ny utökad ledningsgrupp

Bolag Marcus Johansson Prakt blev ordinarie vd för Quartiers Properties tidigare i September och nu presenterar bolaget den nya ledningsgruppen.
– Med denna ledningsgrupp har vi alla möjligheter att fortsätta växa. Det är en grupp mycket erfarna och kompetenta personer som kompletterar varandra väl, säger Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.


Marcus Johansson Prakt.

Tf blir ordinarie vd i Quartiers Properties

Bolag Från och med 5 september blir Marcus Johansson Prakt ordinarie vd för Quartiers Properties. Marcus Johansson Prakt, som varit tillförordnad vd sedan maj 2018 ska fortsätta leda Quartiers utvecklingsarbete på den spanska solkusten. Under hans tid som tillförordnad vd har bolagets substansvärde per stamaktie ökat från 6,98 kronor per aktie till 7,56 kronor per aktie.