Image
Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties.
Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties. Bild: Quartiers Properties

Quartiers Properties skjuter upp utdelning

Bolag Styrelsen för Quartiers Properties har med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och förändrade affärsförutsättningar beslutat att inte återuppta utdelning på bolagets preferensaktier just nu.
Publicerad den 30 September 2022

Beslut om utdelningsbara medel kommer att fattas på nästa ordinarie bolagsstämma som planeras hållas under andra kvartalet 2023, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bolaget inleder samtidigt en process för att utvärdera ett erbjudande av ett frivilligt inlösenprogram för preferensaktien.

Bolagets utveckling har sedan pandemirestriktionerna varit positiv på flera viktiga områden. Detta har lett till att företaget nu kan gå ifrån ett defensivt pandemiläge till ett mer aktivt affärsutvecklingsläge, vilket kommer att kräva investeringar, skriver bolaget vidare.

Samtidigt har förutsättningarna i omvärlden kraftigt förändrat de ekonomiska realiteterna. Det laddade politiska läget gör dessutom att man inte kan förutsäga vilka ekonomiska förutsättningar som gäller imorgon. Dessa förutsättningar har lett till att styrelsen för Quartiers fattat följande beslut:

 • Beslutet kopplat till utdelningen på preferensaktierna skjuts upp till nästa årsmöte, då såväl omvärldssituationen som affärsläget kring Quartiers klarnat.

 • Bolaget inleder samtidigt en utredning för att klargöra hur Bolaget kan optimera sin kapitalstruktur. Potentiella steg som kommer att utvärderas innefattar bland annat, men är inte begränsat till, en minskning av antalet utestående preferensaktier genom exempelvis ett potentiellt frivilligt inlösenerbjudande.

 • Bolagets framgångar, inte minst med Boho Club, har föranlett styrelsen att se över hur den övergripande strategin ytterligare kan fokuseras och vässas.

 • Vidare beslut och uppdateringar avseende preferensaktierna kommer att offentliggöras i kommande pressmeddelanden i takt med att besluten fattas.
 • - Andreas Lithander
  andreas@fastighetssverige.se

  Ämnen

  Annons Image
  Annons Image

  Senast från Fastighetssverige Plus

  EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

  Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

  Läs mer

  Mer om Fastighetssverige Plus


  Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
  Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

  Mer från Fastighetssverige