Image
K-Fastigheter sonderar terrängen för möjlig försäljning av fyra fastigheter i Köpenhamnsområdet.
K-Fastigheter sonderar terrängen för möjlig försäljning av fyra fastigheter i Köpenhamnsområdet. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter överväger försäljningar i Köpenhamn – anlitar Colliers

Transaktioner K-Fastigheter har anlitat Colliers för att bistå med avyttring av fyra fastigheter med totalt 311 lägenheter i Köpenhamnsområdet.
Publicerad den 11 September 2023

Som ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt har K-Fastigheter anlitat Colliers för att bistå med att avyttra en portfölj med bostadsfastigheter på den danska marknaden. Sammanlagt handlar det om fyra fastigheter med totalt 311 lägenheter där 163 är under förvaltning och 148 i byggnation med planerat färdigställande under Q4 2023. Den aktuella portföljen består av hus som inte är byggda i enlighet med K-Fastigheters egenutvecklade koncept och tillsammans med gynnsam valutakursutveckling finns möjlighet att genomföra en attraktiv transaktion.

K-Fastigheter kommer även efter en eventuell avyttring av de aktuella fastigheterna att ha närvaro i Köpenhamnsområdet genom ett projekt som är under byggnation med sammanlagt 153 lägenheter i Ballerup. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter till kommande förvärv av byggrätter i Köpenhamnsområdet.

Baserat på bokfört värde för fastigheterna per den 30/6 2023 kommer en eventuell avyttring att kunna inbringa en nettolikvid om cirka 550 miljoner kronor efter amortering av underliggande skuld.
– Vi vet att det finns ett stort intresse för förvärv på den danska marknaden. Mot den bakgrunden ser vi att det finns goda möjligheter till en avyttring av en del av vår portfölj som inte utgörs av våra koncepthus för att på så sätt frigöra kapital till fortsatt värdeskapande för våra aktieägare" säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

Då en potentiell avyttring av dessa fyra fastigheter är ett avsteg från K-Fastigheters strategiska inriktning om ett långsiktigt ägande av de bostadsfastigheter bolaget uppför eller förvärvar offentliggörs härmed att en process är pågående för de fyra fastigheterna.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Colliers Sverige på Branschguiden

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda.
Vårt svenska team består av ett 60-tal experter och genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Debt Advisory, Leasing, Tenant Representation & Enterprise Clients, Workplace Advisory & Project Management samt Valuation. Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att våra kunder får p...

Läs mer om Colliers Sverige på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Hjärnan i fokus när AMF "labbar" framtidens kontor

Bygg/Arkitektur Med hjärnan i fokus. Så kan man kanske sammanfatta hur AMF Fastigheter tillsammans med Merry Monday tagit sig an det nya huvudkontoret. I hjärtat av Mood-huset så kommer kollegorna med start måndag välkomnas in i tre av årets årstider. Fastighetssverige var där för att få ta del av de tankar som format det framtidsspanande kontorslandskapet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige