Image
Riksbanken höjer styrräntan i februari med 50 räntepunkter spår både SEB och Swedbank
Riksbanken höjer styrräntan i februari med 50 räntepunkter spår både SEB och Swedbank Bild: Istock

Iskylan på bostadsmarknaden – SEB och Swedbank publicerar konjunkturprognos

Ekonomi/Finansiering Bostadspriserna väntas fortsätta att falla, och nedgången totalt bedöms fortsatt bli cirka 20 procent. Det är sammanfattningen som nyhetsbyrån Direkt ger om SEB och Swedbank konjunkturprognoser under tisdagen.
Publicerad den 24 Januari 2023

SEB konstaterar att bostadspriserna i november hade fallit med totalt 15 procent (12,5 procent säsongsjusterat) jämfört med toppen i februari 2022. Nedgången mattades något i slutet av 2022 och SEB:s boprisindikator återhämtade sig en del i januari.
"Bostadspriserna väntas fortsätta nedåt under första halvåret och vi håller fast vid prognosen att den totala nedgången stannar vid 20 procent", skriver SEB.

Den genomsnittliga räntan på ett bolån med en bindningstid på tre månader hade i november 2022 ökat till 3,2 procent från 1,4 procent i slutet av 2021. SEB:s prognos är att räntan når 4,2 procent under våren, vilket innebär att räntan tredubblas. Räntekostnaderna som andel av hushållens inkomster beräknas öka till 5,5 procent från 2,5 procent.

Swedbank skriver att iskylan på bostadsmarknaden väntas fortsätta så länge det råder osäkerhet om hur höga bolåneräntorna blir och sammantaget väntas bostadspriserna sjunka 20 procent från toppen i februari 2022 till botten under första halvåret i år.
"Enligt vår prognos väntas Riksbanken pausa efter en sista höjning i juni och då nås även toppen på de rörliga bolåneräntorna. Därefter avtar osäkerheten och köparna börjar återvända till bostadsmarknaden med fler transaktioner och med en stabilisering av prisbilden som följd", skriver Swedbank.

Att Riksbanken börjar sänka räntan under 2024 samtidigt som nyproduktionen faller tillbaka kraftigt väntas bidra till att priserna kan börja stiga något, men det lär dröja flera år innan priserna är tillbaka på den tidigare toppen från februari 2022.
"Det kan emellertid inte uteslutas att priserna faller ytterligare om bolåneräntorna stiger mer än vi räknar med eller att hushållens lånevillkor ändras, till exempel genom betydligt högre krav i kvar på att leva på-kalkylerna", skriver Swedbank.

"Hushållen är mer räntekänsliga än någonsin och det innebär att de högre räntorna snabbt försämrar deras utrymme för övrig konsumtion i år. Arbetslösheten börjar dessutom stiga när företagen stramar åt vilket ytterligare försämrar köpkraften och utmanar hushållen", skriver Swedbanks chefekonom Mattias Persson i en kommentar.

Sveriges BNP väntas ha ökat 2,9 procent 2022 för att därefter sjunka 1,3 procent 2023 och öka 0,9 procent 2024. I föregående prognos, i oktober, räknade Swedbank med att BNP skulle öka 2,7 procent 2022 och sjunka 1,1 procent 2023.
Inflationen har nått sin topp men på kort sikt hålls den fortsatt uppe av den svaga kronan, hyres- och avgiftshöjningar på bostäder samt ett utdraget pristryck från producenter.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige