Image
Hemsös vd Nils Styf.
Hemsös vd Nils Styf. Bild: Hemsö

Hemsö gör minusresultat

Ekonomi/Finansiering Hemsö redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet än samma period året innan: 598 miljoner kronor (614), vilket är en minskning med 2,6 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var -138 miljoner kronor (-1 024) och resultatet efter skatt -130 miljoner kronor (-820).
Publicerad den 20 Oktober 2023

– Hemsö presenterar idag ett stabilt och händelserikt tredje kvartal med både förvärv, projektstarter och invigningar. För att stärka kapitalstrukturen och finansiera investeringar i nya hållbara skolor och äldreboenden tillförde ägarna i september 2023 en miljard kronor i eget kapital. Hemsö redovisar stabila nyckeltal och ett stabilt kassaflöde. Vakanserna är fortsatt låga och överskottsgraden är återigen över 75 procent, säger Nils Styf, vd Hemsö.

Hyresintäkterna uppgick till 1 211 miljoner kronor (1 025), en ökning med 18,1 procent mot föregående år och driftnettot uppgick till 951 miljoner kronor (790), en ökning med 20,4 procent mot föregående år.

Hemsö redovisar dock ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan: det uppgick till 598 miljoner kronor (614), en minskning med 2,6 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var -138 miljoner kronor (-1 024) och resultatet efter skatt -130 miljoner kronor (-820).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -672 miljoner kronor (-1 780). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -63 miljoner kronor (133). Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 369 miljoner kronor (85 004).

Nyckeltal:
Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 3 598 mkr (3 005).
Förvaltningsresultatet uppgick till 1 785 mkr (1 798).
Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -3 626 mkr (2 721).
Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -139 mkr (201).
Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 648 mkr (3 970).
Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 369 mkr (85 004).
Under perioden investerades 2 019 mkr (2 838) i befintligt fastighetsbestånd.
Under perioden förvärvades 6 fastigheter (26) för 141 mkr (1 923) och 1 fastighet (1) avyttrades för 18 mkr (3).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserien del 4: Från ruinens brant till lyckad rekonstruktion

Bolag Ett turbulent år. Så kan man sammanfatta året mellan 2019 till 2020 för Real Holding. Men de lyckades vända på skutan trots att rekonstruktionen tog mer än ett år att genomföra. Det läser du här mer om i Fastighetssveriges fjärde del i artikelserien om konkurser och rekonstruktioner vi minns.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige