Image
Villa Boulevard.

Hemsö tecknar hyresavtal med Kristianstads kommun

Uthyrning Hemsö och Kristianstads kommun har ingått ett 13-årigt hyresavtal om 3 900 kvadratmeter för äldreboendet Villa Boulevard i Kristianstad.


Nils Styf på Stora samhällsfastighetsdagen på Grand Hôtel i Stockholm.

"Obligationsmarknaden absolut inte död för vårt segment"

Stora Samhällsfastighetsdagen Investeringsläget på samhällsfastighetsmarknaden är, trots rådande konjunktur, gott och det har aldrig varit så stark hyresgästförfrågan som nu. Det menar Nils Styf, vd på Hemsö, och skjuter samtidigt hål på myten om att obligationsmarknaden skulle gå knaggligt.
– Den är absolut inte död när det gäller vårt segment. Och det finns kunder som vill betala.


Jens Ekwall.

Öl, vitt eller rött i kranarna på äldreboenden – om Jens Engwall får bestämma

Stora Samhällsfastighetsdagen Han är sextiosju år men fortsätter att investera och starta verksamheter inom olika branscher. Han är involverad i ett femtontal bolag och långt ifrån alla av dem är verksamma inom fastigheter. Mest stolt är Jens Engwall faktiskt över spriten. Hans Love Spirit lovordas världen över.
– Jag kallar den sektorn för "mina livsmedel".


Heba förvärvar två äldreboenden i Tyresö av Hemsö.

Heba förvärvar två äldreboenden i Tyresö av Hemsö

Transaktioner Heba har den 2 februari tecknat avtal med Hemsö gällande förvärv av två äldreboenden om totalt 115 lägenheter, 7 575 kvadratmeter uthyrbar yta i Tyresö. Det årliga hyresvärdet uppgår till 19,2 miljoner kronor och fastigheterna är fullt uthyrda med långa hyreskontrakt. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 207 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om 347 miljoner kronor. Tillträde planeras att ske under mars 2024.


Hemsö har tilldelats ett skolprojekt av Helsingfors stad.

Hemsö köper 3 500 kvadratmeter i Helsingfors

Transaktioner Helsingfors stad har i en offentlig upphandling valt Hemsö för förvärv och ombyggnation av Vallila grundskola med plats för 350 elever från årskurs 1- 6. Staden kommer att sälja den befintliga skolbyggnaden till Hemsö. Ett 20-årigt hyresavtal ska ingås under våren avseende 3 500 kvadratmeter för skolan.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö genomför tillbyggnation och ingår 20-årigt hyresavtal i Halmstad

Bygg/Arkitektur Hemsö och Eketånga Montessoriskola i Halmstad har ingått ett nytt 20-årigt hyresavtal. En tillbyggnation på 400 kvadratmeter för skolrestaurang och kök kommer också att göras.


Stora Samhällsfastighetsdagen
Alex Mabäcker, Alexandra Laurén och Nils Styf utgör investeringspanelen på Stora Samhällsfastighetsdagen den 7 februari på Grand Hotel i Stockholm.

Stora Samhällsfastighetsdagen: Investeringsläget i segmentet

Stora Samhällsfastighetsdagen Den 7 februari på Grand Hotel i Stockholm är det dags för mötesplatsen för dig med fokus på samhällsfastigheter – den tredje upplagan av Stora Samhällsfastighetsdagen. Under dagen får du höra tre tunga företrädare i ett samtal om investeringsläget i segmentet.


Helsingfors tingshus.

Hemsö och Senatfastigheter ingår 15-årigt hyresavtal

Uthyrning Hemsö och Senatfastigheter har ingått ett nytt 15-årigt hyresavtal om 31 000 kvadratmeter för rättsförvaltningens befintliga lokaler i Helsingfors tingshus i Salmisaari.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö utvecklar kommunalt vård- och omsorgsboende i Kungälv

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar ett vård- och omsorgsboende med 90 platser och hemtjänstlokaler i Kungälv, norr om Göteborg. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Kungälvs kommun.


Borlänges nya polishus, enligt arkitektvisionen.

Hemsö tecknar hyresavtal med Polismyndigheten i Borlänge

Uthyrning Hemsö har tecknat 15-årigt hyresavtal med Polismyndigheten för ett nytt polishus i Borlänge. Avtalet innebär uthyrning av 21 000 kvadratmeter till ett årligt hyresvärde om cirka 45 miljoner kronor.


Kunskapsskolan i Nacka.

Hemsö förlänger hyresavtalet med Kunskapsskolan i Nacka

Uthyrning Hemsö och Kunskapsskolan har tecknat ett nytt 15-årigt hyresavtal som gäller om- och tillbyggnad av Kunskapsskolans befintliga skola i Finntorp i Nacka.


Hemsö tecknar nytt hyresavtal i finländska Åbo.

Hemsö tecknar 20-årigt hyresavtal med Åbo stad

Uthyrning Den internationella skolan i Åbo flyttar till Hemsös fastighet i stadsdelen Kuppis. Åbo stad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.


Odinsskolan.

Hemsö hyr ut till Academedia i Göteborg

Uthyrning Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med skolkoncernen Academedia för uthyrning av Odinsskolan i centrala Göteborg.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsös ägare tillför ytterligare en miljard kronor i eget kapital

Bolag Hemsös ägare har beslutat att tillföra ytterligare en miljard kronor i eget kapital för att stärka kapitalstrukturen och finansiera Hemsös investeringar i nya hållbara skolor och äldreboenden. Kapitalet kommer att tillskjutas under första kvartalet 2024.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö gör minusresultat

Ekonomi/Finansiering Hemsö redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet än samma period året innan: 598 miljoner kronor (614), vilket är en minskning med 2,6 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var -138 miljoner kronor (-1 024) och resultatet efter skatt -130 miljoner kronor (-820).


Lanthem tecknar nytt hyresavtal i Malmö.

Lanthem har tecknat hyresavtal med Forenede Care i Malmö

Uthyrning Lanthem, ett utvecklingsbolag som är samägt av Hemsö och Lantmännen Fastigheter, har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Forenede Care.


Rutger Källén, Hemsö.

Hemsös ägare tillför 1 miljard kronor i eget kapital

Bolag Hemsös ägare har beslutat att tillföra 1 miljard kronor i eget kapital för att stärka kapitalstrukturen och finansiera Hemsös investeringar i nya hållbara skolor och äldreboenden. Kapitalet kommer att tillskjutas under tredje kvartalet 2023.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö förvärvar Odinsskolan i Göteborg

Transaktioner Odinsskolan är en anrik skolbyggnad i centrala Göteborg med ett attraktivt läge. Byggnaden har en uthyrningsbar yta om cirka 4 000 kvadratmeter och investeringen uppgår till cirka 170 miljoner kronor.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö tecknar låneavtal med CEB

Bolag The Council of Europe Development Bank (CEB), en multilateral utvecklingsbank med ett exklusivt socialt mandat, har beviljat ett åttaårigt icke säkerställt lån om 22,2 miljoner euro till Hemsös projekt Campus Tensta.


Karolina Brick.

Karolina Brick blir ny hållbarhetschef på Hemsö

Bolag Hemsös nya hållbarhetschef blir Karolina Brick. Hon kommer närmast från Riksbyggen där hon arbetat i tio år, senast i rollen som hållbarhetschef.