Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova

Genova köper två fastigheter i Norrtälje

Transaktioner Genova köper fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje, belägna i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Jungfrun 4 i Norrtälje. Fastigheterna har en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvadratmeter där 96 procent av ytorna är uthyrda. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.
Publicerad den 24 Maj 2022

Årligt hyresvärde uppgår till cirka 10,5 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om cirka 7,2 miljoner kronor. Majoriteten av hyresintäkterna kommer från gymnasieverksamhet som bedrivs av Norrtälje kommun och Skärgårdsgymnasiet. Övriga intäkter avser kommersiella verksamheter. Den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka 4,3 år.

Efter tillträde kommer Genova äga fastigheter i anslutning till varandra om cirka 30 000 kvadratmeter markyta i ett område som på längre sikt bedöms kunna utvecklas med bostäder.

– Detta är ett förvärv som ligger helt i linje med Genovas strategi. Vi förvärvar fastigheter med stabila kassaflöden och långsiktig utvecklingspotential i ett bra läge i en kommun med stark demografisk tillväxt. Genova är redan etablerat i Norrtälje då vi äger grannfastigheten och dessutom driver vårt största bostadsprojekt några kvarter bort. Det är glädjande att kunna utöka vår närvaro i en tillväxtkommun som Norrtälje, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Tillträde planeras ske den 10 juni 2022.

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Malmö vinner Årets Stadskärna

Öresund Igår prisades Malmö för arbetat man gjort med sin stadskärna med priset Årets Stadskärna. Fastighetssverige kollade närmare på vad som pågår i Malmö på fastighetssidan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige