Image
Michael Moschewitz, vd för Genova.

Michael Moschewitz: "Genova har lyckats navigera i en svår tid"

Bolag Ett förvaltningsresultat som, kvartal mot kvartal, minskar med 28 procent och helår mot helår med hela 50 procent kan få den allra gladaste persons smilband att kännas lite ansträngda. Genovas vd, Michael Moschewitz, låter ändå avslappnad när han, mellan möten, tar sig tid för att prata med Fastighetssverige. Enligt honom har bolaget ändå hanterat svårigheterna på ett bra sätt.
– De stora utmaningar vi hade när vi gick in i 2023 är åtgärdade och nu kan vi vara mer framåtlutade.


Michael Moschewitz.

Stort tapp i förvaltningsresultatet för Genova

Bolag Genovas förvaltningsresultat minskade med 50 procent under året 2023 och resultatet uppgick till -416,0 miljoner kronor. Hyresintäkterna uppgick till 503 miljoner kronor och driftsöverskottet till 367,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27 respektive 32 procent.
– Vi hade under året ett tydligt fokus på att säkerställa god likviditet, hantera obligationsförfall samt minska våra finansiella kostnader. Inför 2024 finns det anledning att vara försiktigt optimistisk, skriver Michael Moschewitz, vd för Genova, i rapporten.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova hyr ut närmare 5 000 kvadratmeter

Uthyrning Genova har tecknat ett 15-årigt hyresavtal i fastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om cirka 5 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka nio miljoner kronor. Hyresavtalet är tecknat med Altris AB som är en ledande svensk utvecklare av natrium-jonbatterier.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova granskar den egna fastighetsportföljen

Bolag I veckan presenterade Genova sin andra kvartalsrapport för året. Med ett halverat förvaltningsresultat och ett antal avyttringar för att minska skuldsättningen så ser ändå vd Michael Moschewitz ingen större dramatik i bolagets läge.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova halverade förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Enligt rapporten är det räntekostnaderna som stör.


Det ena hotellet, Concepcio, som drivs av Nobis.

Genova avyttrar två hotellfastigheter på Mallorca

Bolag Genova har tecknat avtal om försäljning av två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 35 miljoner euro, motsvarande cirka 410 miljoner kronor.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova minskar förvaltningsresultatet

Bolag Genova Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genovas planer efter nyemissionen: "Räknar med en konsolidering i branschen"

Bolag Efter det att Balder och Catena genomförde nyemissioner i december klev Genova ut som årets första noterade fastighetsbolag att göra detsamma när de tillfördes 200 miljoner i kapital under tisdagen. För Fastighetssverige berättar vd:n Michael Moschewitz om hur man planerar att använda sig av tillskottet, hur man hoppas utnyttja de förändrade marknadsförutsättningarna och vad som är viktigast för bolaget att tänka på i en annalkande lågkonjunktur.


Michael Moschewitz.

Genova tillförs 200 miljoner kronor genom riktad nyemission

Bolag Genova har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 200 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.


Michael Moschewitz.

Genova har beviljats ny kreditfacilitet på 300 miljoner

Bolag Genova stärker sin finansiella flexibilitet med en ny revolverande kreditfacilitet om totalt 300 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Fortsatt tillväxt i förvaltningsresultat och substansvärde för Genova

Bolag Genova levererar solida siffror trots osäkert omvärldsläge.


Michael Moschewitz.

Detaljplanen för projekt Viby i Upplands-Bro har vunnit laga kraft

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för Genovas stadsutvecklingsprojekt Viby, beläget i centrala Brunna i Upplands-Bro kommun har vunnit laga kraft. Därmed kan omvandlingen från en före detta handelsplats till en ny hållbar stadsdel påbörjas.


Vd:n Michael Moschewitz och avgående CFO:n Edvard Schéele.

Starka siffror för Genova – men CFO:n lämnar för ny tjänst

Bolag Genova ökar förvaltningsresultat, hyresintäkter och driftöverskott – samtidigt meddelas av CFO:n Edvard Schéele väljer att lämna bolaget för en ny tjänst.


Michael Moschewitz.

Genova köper två fastigheter i Norrtälje

Transaktioner Genova köper fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje, belägna i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Jungfrun 4 i Norrtälje. Fastigheterna har en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvadratmeter där 96 procent av ytorna är uthyrda. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Michael Moschewitz

Genova förvärvar nyproducerad fastighet i Stockholm

Transaktioner Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:28 i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om 94,5 miljoner kronor.


Genova utökar samarbetet med Green Group genom förvärv av projektfastigheter i Järfälla

Transaktioner Genova och Green Group utökar sitt samarbete genom att förvärva fastigheterna Veddesta 1:20 och Veddesta 1:29 som ligger i direkt anslutning till varandra inom utvecklingsområdet Södra Veddesta i Järfälla. Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 115 miljoner kronor. Genova har sedan december 2021 ett joint venture-bolag "Greenova" med Green Group som utgörs av tre fastigheter i Åkersberga.


Michael Moschewitz.

Genova i strategisk bytesaffär med ADR

Transaktioner Genova har avtalat om en bytestransaktion med ADR Fastigheter där Genova avyttrar fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 214,5 miljoner kronor och samtidigt förvärvar en portfölj med fastigheter i Storstockholm, Nyköping och Hallstahammar till ett underliggande fastighetsvärde om 104 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova hyr ut och förlänger hyresavtal på 9 600 kvadratmeter

Uthyrning Genova har hyrt ut och förlängt hyresavtal i Lund, Uppsala, Nacka och Gävle. Det totala hyresvärdet som sträcker sig över hela hyresperioderna för samtliga avtal uppgår till cirka 110 miljoner kronor och genereras över en period om cirka 7,3 år. Genovas investeringsåtagande uppgår till totalt cirka 8,9 miljoner kronor.


Genova och Green Group bildar JV

Bolag Genova ingår joint venture-bolag med Green Group och tar ett samlat grepp om entréområdet till Åkersberga centrum.


Michael Moschewitz.

Genova utvecklar i Uppsala

Bygg/Arkitektur Genova har vunnit en anbudstävling tillsammans med Coop Butiker och Stormarknader gällande utveckling av bostäder, en livsmedelsbutik och centrumlokaler i anslutning till ett nytt stadsdelstorg söder om Gunsta i Uppsala kommun. Den planerade utvecklingen kommer utgöra en del av Södra Gunsta etapp 2 där kommunen planlägger för att utveckla marken med cirka 1 500 bostäder.