Image

Fastighetsägarna: Färre hyresrätter med det nya skatteförslaget

Sverige Ett EU-direktiv kräver att bolagens avdragsrätt för räntor begränsas. Risken är dock att Sverige går längre. Det skulle slå hårt mot investeringar i nybyggnation, särskilt av hyresrätter. Det skriver Lennart Sten och Ulla Werkell, Fastighetsägarna.
Publicerad den 16 Januari 2017
Ulla Werkell. Bild: Magnus Glans
Ulla Werkell. Lennart Sten. Bild: Fastighetsägarna
Lennart Sten.

Lennart Sten, ordförande i Fastighetsägarna Sverige, och Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, skriver i en debattartikel i Dagens Industri:

”Implementeringen av EU-direktivet mot skatteflykt i svensk lagstiftning riskerar att leda till färre hyresrätter om regeringen sin vana trogen går längre än EU-direktivet kräver och inför långtgående begränsningar av ränteavdrag för lån. Fastighetsägares marginaler för investeringar i nya hyresrätter är redan i dag låg och med kraftigt ökade kostnader kommer det att leda till färre nya bostäder och en sämre samhällsekonomisk utveckling.

EU-direktivet mot skatteflykt, som ska vara implementerat i svensk lagstiftning senast vid utgången av 2018, syftar till att stoppa avancerad skatteplanering där internationella företag utnyttjar skillnaderna mellan skattesystemen i olika länder för att minimera sin bolagsskatt, bland annat genom så kallade räntesnurror.

EU-direktivet anger en lägsta nivå för de åtgärder som de enskilda länderna måste genomföra. Detta innefattar bland annat en begränsning av dagens avdragsrätt för räntor och andra lånekostnader, som efter 2018 maximalt får uppgå till 30 procent av resultatet. Det finns dock en möjlighet för medlemsländerna att med stöd av direktivet införa nya skatteregler som är betydligt mer långtgående än så, både genom att sänka storleken på avdraget och i valet av vilket underlag avdraget ska beräknas på.

Den svenska traditionen av att gärna gå längre än vad EU-direktiv kräver, i kombination med det arbete som pågår inom regeringskansliet med att begränsa möjligheterna till ränteavdrag utifrån Företagsskattekommitténs förslag, skapar en oro för att regeringens förslag kommer att bli skarpare än nödvändigt.

Som vi och andra remissinstanser till Företagsskattekommitténs förslag redovisade i våra remissvar, riskerar omfattande begränsningar av ränteavdragsmöjligheten att slå hårt mot investeringarna i nya bostäder och särskilt hyresrätter.

Fastighetsinvesteringar är av affärsmässiga skäl i hög grad lånefinansierade. Fastighetsföretag har därför ofta stora lån. Redan EU-direktivets lägsta nivå innebär därför kraftigt ökade lånekostnader för fastighetsföretag. Dessa riskerar dock att bli ännu mycket högre om riksdagens majoritet väljer att införa en högre nivå på avdragsbegränsningen än vad som är nödvändigt enligt EU-direktivet.

Fastighetssektorn är den stora förloraren om långtgående begränsningar av rätten till ränteavdrag införs. Redan i dag är marginalen för bostadsinvesteringar liten, vilket är ett skäl till den låga bostadsproduktionen.

Högre kostnader som leder till att fler kalkyler inte går ihop kommer ofelbart att leda till färre nya bostäder och inte minst färre hyresrätter. Men inte bara enskilda fastighetsinvesteringar hotas, utan också hela företag riskerar att gå under om implementeringen av direktivet går längre än vad EU kräver.

En globaliserad ekonomi kräver en internationell harmonisering av skatteregler i syfte att minska skatteflykt. EU-direktivet ger regeringen stort manöverutrymme att utforma de svenska reglerna utifrån egna bedömningar. Det är utomordentligt viktigt att dessa, nationellt beslutade regler, inte hotar den samhällsekonomiska utvecklingen och politiska mål om fler bostäder. Fler bostäder krävs för Sveriges utveckling. Denna verklighet måste vara grunden för det kommande beslutet.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Prologis spår fyra starka trender för logistikfastigheter 2024

Sverige Researchchefen på Prologis, Eva van der Pluijm-Kok, säger att det finns ett antal faktorer som påverkar marknaden för logistikfastigheter inom en snar framtid. En trend vi kommer se är en minskning av nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige