Image
Fastighetsägarna erbjuder stipendium på 30 000 kronor.
Fastighetsägarna erbjuder stipendium på 30 000 kronor. Bild: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna delar ut stipendium

Göteborg Fastighetsägarna GFR utlyser med start 2023 ett uppsatsstipendium på 30 000 kronor. Syftet är att uppmuntra studenter att intressera sig för fastighetsbranschens frågor.
Publicerad den 29 Mars 2023

Fastighetsbranschen utgör samhällets infrastruktur och är en av Sveriges största och viktigaste branscher. I en föränderlig omvärld är branschen ständigt i behov av nya kunskaper. Fastighetsägarna GFR har därför beslutat sig för att instifta ett uppsatsstipendium på 30 000 kronor. Uppsatsen ska ha en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023.

– Vi hoppas att stipendiet ska få fler studenter att intressera sig för fastighetsbranschens frågor. De är mångfacetterade, intressanta och komplexa. Som branschorganisation engagerar vi oss i allt från stadsutveckling och hyresmarknadens funktionssätt till skatter, energi- och trygghetsfrågor. Det finns många intressanta frågeställningar säger Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR.

Tänkbara uppsatsämnen skulle exempelvis kunna vara hyresregleringens effekter, en analys av plan- och bygglagen eller en utvärdering av trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden. Detta är dock bara uppslag. Med tanke på bredden i fastighetsbranschens verksamhet är det i praktiken enbart fantasin som sätter gränser.

Kriterier för att kunna söka stipendiet
Uppsatsen har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet
Uppsatsen är skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023
Uppsatsen är på kandidat-, magister- eller masternivå.
Uppsatsen är kopplad till ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område.


Studenter från samtliga akademiska discipliner är välkomna att söka stipendiet. Uppsatsen ska dock vara skriven på ett lärosäte som ligger i Fastighetsägarna GFR:s region. Stipendiet finansieras av Fastighetsägarnas projektmedelsfond.

Lista över aktuella lärosäten:
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet

Vinnaren kommer att presenteras under hösten 2023. Stipendiesumman kan komma att delas mellan flera. Mottagaren förväntas presentera uppsatsen vid ett seminarium samt medverka i Fastighetsägarnas interna mediekanaler.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Malmö vinner Årets Stadskärna

Öresund Igår prisades Malmö för arbetat man gjort med sin stadskärna med priset Årets Stadskärna. Fastighetssverige kollade närmare på vad som pågår i Malmö på fastighetssidan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige