Image
Trenden är negativ för hus i samtliga regioner visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.
Trenden är negativ för hus i samtliga regioner visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj. Bild: iStock

Bostadspriserna steg i maj – men stor skillnad mellan regioner

Ekonomi/Finansiering Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Mellersta Sverige och huspriserna likaså i Storgöteborg, Stormalmö och Mellersta Sverige. I övriga regioner föll priserna på både lägenheter och hus. Trenden är negativ för hus i samtliga regioner. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.
Publicerad den 2 Juni 2023

Lägenhets- och huspriserna steg med 0,3 respektive 0,2 procent i maj i Sverige som helhet. Med beaktande av tillfälliga effekter, framför allt säsongspåverkan, indikerar samtidigt den beräknade underliggande trenden en nedgång i priserna med 0,6 procent för Sverige som helhet fördelat på stigande lägenhetspriser med 0,3 procent och sjunkande huspriser med 1,2 procent.

– Vi hade först en bred prisuppgång i januari och februari och sedan en mer splittrad utveckling i mars. Aprilsiffrorna var mer tydligt röda och nu är prisutvecklingen återigen mer splittrad i likhet med mars. Våra beräkningar av den underliggande trenden, när vi tagit hänsyn till att priserna normalt ökar mer under vissa delar av året, och en bedömning av att räntehöjningarna inte biter fullt ut ännu, talar för att bostadspriserna kommer att falla lite till innan vi når botten, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Under maj steg lägenhetspriserna i Storstockholm (0,5 procent), Storgöteborg (1,3 procent) och Mellersta Sverige (0,8 procent). I Stormalmö, Norra Sverige och Södra Sverige föll de med 0,9 procent, 1,3 procent respektive 0,3 procent. Den underliggande trenden indikerar fortsatt fallande lägenhetspriser i de tre sistnämnda regionerna, stillastående priser i Storgöteborg och stigande priser i Storstockholm.

Under maj steg huspriserna i Storgöteborg (0,4 procent), Stormalmö (0,6 procent) och Mellersta Sverige (3,1 procent). I Storstockholm, Norra Sverige och Södra Sverige föll de med 0,2 procent, 0,6 procent respektive 0,3 procent. Den underliggande trenden indikerar fortsatt fallande huspriser i samtliga regioner.

– Sedan toppnoteringarna förra våren har huspriserna fallit med i genomsnitt 16 procent och lägenhetspriserna med 8 procent i Sverige som helhet. I Storstockholm har huspriserna fallit med cirka 18 procent och i Storgöteborg och Stormalmö med runt 16 procent. I samma regioner har lägenhetspriserna fallit betydligt mindre. Det är tydligt att lägenheterna – så här långt – har stått emot ränteuppgången bättre än husen. Samtidigt ökade priserna på hus betydligt mer under pandemin, så det vi ser nu kan till viss del vara en korrigering av pandemieffekten, säger Robert Boije.

– Från mäklarhåll och flera branschkollegor har det på senare tid kommit uttalanden om att prisfallet bottnat. Jag påstår inte att de har fel, men själv vågar jag - sett till den statistik vi i dag redovisar från SBAB och Boolis sida - inte dra den slutsatsen, säger Robert Boije.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige