Image
Magnus Andersson
Magnus Andersson Bild: Aros Bostad

Aros noterar stamaktien på First North

Bolag Aros Bostad offentliggör idag bolagets avsikt att notera stamaktien på Nasdaq First North Growth Market samt att genomföra ett erbjudande av stamaktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt.
Publicerad den 25 Maj 2021

Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade samt befintliga stamaktier i bolaget vars preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Ansökan för upptagande till handel av bolagets stamaktie på First North kommer att godkännas förutsatt att spridningskrav för stamaktien uppfylls och Nasdaq Stockholm AB beslutar om upptagande till handel av stamaktierna.

Det förväntade Erbjudandet i korthet
Erbjudandet avses att riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 300 MSEK samt befintliga stamaktier som erbjuds av grundarna Johan Gustavsson, Samir Taha och Per Rutegård, samt även av Första AP-fonden (de "Säljande Aktieägarna").
För att täcka eventuell övertilldelning förväntas Bolaget att lämna en option till DNB Markets att, på DNB Markets begäran, erbjuda ytterligare motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder (tillsammans "Cornerstoneinvesterarna") har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, förbundit sig att teckna stamaktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 280 MSEK till ett aktiepris om 56 SEK motsvarande en värdering av Bolagets stamaktier om cirka 1,8 miljarder SEK före Erbjudandets genomförande.
Vidare har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 MSEK utanför Erbjudandet och villkorat av att Erbjudandet genomförs, innebärandes att M2 Asset Managements ägande i Bolaget uppgår till cirka tio procent efter Erbjudandets genomförande.
Noteringen avses att genomföras under det andra kvartalet 2021.
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, har anlitats som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Magnus Andersson, vd, Aros Bostad:
– Jag är oerhört stolt över Aros Bostads starka tillväxtresa. Starten på 2021 har präglats av hög aktivitet på bostadsmarknaden och vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt. Kommande notering av stamaktien och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt tillväxt av projekt i egen regi och ett ännu starkare 2021.

Johan A. Gustavsson, Styrelseordförande och grundare:
– Aros Bostad har haft en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Med ambition om att fortsatt bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för våra aktieägare, kunder och samarbetspartners, anser styrelsen att en notering av Aros Bostads stamaktie är ett logiskt nästa steg på denna resa.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige