Image

Alm Equity ger ut preferensaktier

Bolag Alm Equity planerar att ge ut preferensaktier. En ny bolagsordning föreslås antas vid bolagsstämman den 24 maj.
Publicerad den 26 April 2011

Styrelsen har beslutat att i nära anslutning till den ordinarie bolagsstämman hålla en extra bolagsstämma och föreslå att beslut fattas om en höjning av aktiekapitalet för att genomföra fondemission med utgivande av nya preferensaktier.

Bolagets aktiekapital förslås ökas med 101 545 300 kronor genom emission av 1 015 453 nya preferensaktier, varvid skall gälla att tio (10) gamla aktier skall berättiga till en ny preferensaktie.

Preferensaktier skall äga rätt till utdelning med ett belopp om fem kronor per preferensaktie före utdelning på stamaktie.

Förslaget kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med 10 maj 2011.

- Fondemissionen i kombination med utgivande av preferensaktier görs för att stärka kapitalbasen och renodla kapitalstrukturen i bolaget samtidigt som det nya aktieslaget ger möjlighet till att göra affärer genom apporter och kapitalanskaffningar, säger Joakim Alm, vd för Alm Equity.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige