Image

Victoria Park fastställer nya finansiella mål

Bolag Victoria Park justerar de finansiella målen och reviderar utdelningspolicyn för stamaktierna. Detta till följd av en god finansiell ställning och en stark kassagenerering.
Publicerad den 31 Augusti 2015
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Styrelsen har också beslutat att öka takten i de värdeskapande investeringarna genom lägenhetsuppgradering. Vidare har beslut tagits om att inleda en process om förtätning i befintligt bestånd genom nybyggnation. Sammantaget menar Victoria Park att detta kommer att skapa ökat aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt.

De nya finansiella målen är följande:
• Att upprätthålla en soliditet om lägst 30 procent (tidigare 25 procent).
• Att hålla en långsiktig belåningsgrad på högst 65 procent (tidigare 70 procent).
• Att generera en långsiktig avkastning på eget kapital om minst 15 procent (oförändrat).

Vidare har styrelsen för avsikt att varje år föreslå en utdelning på bolagets stamaktier som uppgår till 25 procent av resultat före skatt med undantag för värdeförändringar med beaktande av Victoria Parks förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

- Efter vår refinansiering under sommaren har vi en mycket god finansiell ställning och stor handlingsfrihet, vilket gör att vi kommer fortsätta söka efter värdeskapande förvärv men framförallt intensifiera de värdeskapande investeringarna. I omkring 15 procent av lägenheterna i vårt bestånd har vi genomfört standardhöjande renoveringar. Vi kommer intensifiera detta arbete både i antal samt omfattning och investera i storleksordningen 300 miljoner kronor per år i syfte att skapa ökat fastighets- och aktieägarvärde, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

Victoria Park har via förvärv och värdeskapande investeringar uppvisat en snabb expansion det senaste året. Fastighetsvärdet uppgår för närvarande till 6,6 miljarder kronor och den årliga intjäningsförmågan motsvarande ett driftsnetto om 318 miljoner kronor. För ett år sedan var fastighetsvärdet 3,0 miljarder kronor och driftsnettot 128 miljoner kronor.

Det förvaltade beståndet uppgår till 708 000 kvadratmeter varav 636 000 kvadratmeter är bostäder.

Målsättningen är att nå en miljon kvadratmeter i förvaltat bestånd.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna i Västerås

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 156 838 invånare är landets sjunde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige