Image
Johanna Skogestig.
Johanna Skogestig. Bild: Gustav Kaiser

Vasakronan: Stora värdeökningar i Q4

Bolag Vasakronans fastighetsvärde steg med nio miljarder kronor, bara under fjärde kvartalet 2019, och är nu uppe i drygt 156 miljarder kronor.
Publicerad den 30 Januari 2020

Under året har 220 000 kvadratmeter (146 000) hyrts ut, med en årshyra på 982 mkr (510). Samtidigt har 306 000 kvm (324 000) omförhandlats med en ökning av hyrorna på 12 procent. Resultatet för året landar på 13,9 mdkr (12,9), vilket är Vasakronans bästa resultat hittills.

• Hyresintäkterna ökade till totalt 7 040 mkr (6 718). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent (5).
• Uthyrningsgraden uppgick till 94,1 procent (93,1) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 1,6 procentenheter (2,5) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
• Driftöverskottet ökade till totalt 5 207 mkr (4 869). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6 procent (6).
• Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 4 921 mkr (3 884), där resultat från andelar i joint venture svarar för 1 105 mkr (159) av ökningen.
• Värdeförändring på fastigheter uppgick till 13 270 mkr (10 651), vilket motsvarar en värdeökning på 9,7 procent (8,5). Störst var värdeökningen i Stockholm och uppgången förklaras främsta av stigande marknadshyror.
• Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 156 071 mkr (138 934).
• Värdeförändring på derivat uppgick till –881 mkr (13) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.
• Resultat efter skatt uppgick till 13 911 mkr (12 902).
• En vinstutdelning om 6 000 mkr (4 000), föreslås årsstämman.

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 7 procent (5) och nettouthyrningen uppgick till 426 mkr. Några av årets största uthyrningar är Skatteverket i Solna 43 000 kvm, Handelsbanken i Stockholm 12 600 kvm och King i Sergelstan 11 500 kvadratmeter.

– Vi har haft ett intensivt år med en väldigt lyckad uthyrningsverksamhet. Att uthyrningsresultatet sticker ut i förhållande till tidigare år beror på att både förvaltnings- och projektuthyrningen gått fantastiskt bra. Vi kan se att kunderna gillar de produkter vi tar fram och vi har haft en bra efterfrågan på alla våra marknader under året, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

Efter periodens utgång har revisionsbyrån EY tecknat ett sjuårigt hyreskontrakt om 7 500 kvadratmeter i Sergelhuset i centrala Stockholm. Uthyrningsgraden för kontorsytorna i Sergelhuset uppgår därefter till drygt 75 procent. I gatuplan är närmare hälften av ytorna uthyrda.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetssveriges favoritepisoder från Wallenstams bok

Bolag På vårt event Lokalmarknadsdagen i mars berättar Hans Wallenstam om 90-talskrisen, hur Wallenstam var det enda västsvenska fastighetsbolaget som överlevde och om sina nyvunna erfarenheter som författare. Fastighetssverige har naturligtvis läst hans bok "Mot alla odds" – och under tre dagar rankar vi här de mest läsvärda episoderna från den. I dag: Kulturkrocken mellan det gamla och det nya, vändningen i ulltröja från Grebbestad, valutakäftsmällen på slottet och julkortet till värsta antagonisten.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY