Image
Olof Andersson, vd för Trianon.
Olof Andersson, vd för Trianon. Bild: Trianon

Trianon sänker snitträntan och ökar intjäningsförmågan

Bolag Vd Olof Andersson: "Ännu ett stabilt kvartal trots en orolig omvärld."
Publicerad den 12 Juli 2022

Resultat i korthet januari till juni 2022

· Hyresintäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 341,9 Mkr (303,3).
· Driftsöverskottet ökade med 10 procent och uppgick till 207,5 Mkr (188,6) och överskottsgraden uppgick till 61 procent (62).
· Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 125,1 Mkr (119,1).
· Periodens resultat uppgick till 369,2 Mkr (519,4) motsvarande ett resultat per aktie om 2,24 kronor per aktie (3,31) före utspädning och 2,23 kronor per aktie (3,30) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 130,4 Mkr (487,4), varav 50,4 Mkr avsåg projektvinster.
· Värdeförändring derivat uppgick till 195,4 Mkr (39,4).

Resultat i korthet andra kvartalet 2022

· Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 171,4 Mkr (152,6).
· Driftsöverskottet ökade med 6 procent och uppgick till 107,3 Mkr (101,0) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (66).
· Förvaltningsresultatet var oförändrat i procent och uppgick till 66,2 Mkr (66,4).
· Periodens resultat uppgick till 144,9 Mkr (221,4) motsvarande ett resultat per aktie om 0,87 kronor per aktie (1,41) före utspädning och 0,86 kronor per aktie (1,41) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 37,1 Mkr (208,0), varav 27,7 Mkr avsåg projektvinster.
· Värdeförändring derivat uppgick till 67,8 Mkr (-2,2).

Väsentliga händelser

· Fortsatt stark nettouthyrning om 5,1 Mkr under första halvåret.
· Nytt hyreskontrakt tecknades med Envidia, tidigare Aleris röntgen, på Entré i Malmö.
· Realiserade vinster i swapportföljen har uppgått till 15,4 Mkr, vilket påverkat resultat och kassaflöde positivt.
· Förvärv av resterande 50 procent av butiks- och bostadsfastighet i Svedala.
· Avtal tecknades med Peab om att bygga 391 bostäder till unga på centralt läge i Malmö. Efter periodens utgång tecknades avtal med Willhem om försäljning av projektet.

VD Olof Andersson kommenterar:

– Vid halvårsskiftet uppvisar Trianon ännu ett stabilt kvartal trots en orolig omvärld. Vi ökar hyresintäkterna med 12 procent till 171,4 Mkr (152,6), ökar driftnettot med 6 procent till 107,3 Mkr (101,0), redovisar ett förvaltningsresultat om 66,2 Mkr (66,4) samt fortsätter öka intjäningsförmågan. Snitträntan är sänkt sedan förra kvartalet från 1,90 till 1,75 procent.

– I en föränderlig omvärld kantad av stigande inflation, ränteoro samt ökade energikostnader står Trianon stabilt. Vårt förvaltningsresultat är oförändrat trots att det belastats med ökade energikostnader om cirka 4 Mkr. Med ett framgångsrikt uthyrningsarbete under kvartalet fortsätter vi att öka vår intjäningsförmåga. Den stigande inflationen indikerar ökade räntekostnader framöver, men med 43 procent räntesäkrat i vår låneportfölj begränsas påverkan på resultatet. Med Riksbankens räntebana som grund redovisar vi en alternativ intjäningsförmåga.

– Vi står stabilt med våra räntesäkringar, bankfinansiering, vårt starka kassaflöde samt vår lokala förankring. Det förnyade hållbarhetsarbetet med satsningar på energibesparingar och tryggare boendemiljöer kommer att göra skillnad för både miljö och Trianons affär. Trots en utmanande omvärld ligger vår strategi fast och vi ser framför oss att vi under affärsplaneperioden 2022-2024 kommer att nå våra tillväxtmål.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige