Image
Olof Andersson, vd för Trianon.
Olof Andersson, vd för Trianon. Bild: Trianon

Trianon genomför riktad emission – tar in nytt kapital till tvåprocentig premie

Bolag Trianon genomförde efter börsens stängning på onsdagen en riktad nyemission. Samtidigt sålde flera storägare, bland annat vd Olof Andersson aktier. Priset fastställdes till 100 kronor, vilket är två kronor högre än onsdagens stängningskurs.
Publicerad den 28 November 2019

Trianon emitterade 2,1 miljoner B-aktier. Priset fastställdes till 100 kronor per aktie genom ett så kallat "accelerated book building"-förfarande, och motsvarar en premie om 2 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 27 november 2019. Nyemissionen innebär att Trianon tillförs 210 miljoner kronor före emissionskostnader.

Mot bakgrund av det stora intresset från investerare har därutöver Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, sålt 800 000 befintliga aktier av serie B på samma villkor som i nyemissionen.

Genom transaktionen har 2 100 000 nya och 800 000 befintliga aktier av serie B framgångsrikt placerats hos ett antal institutionella och andra investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder, Grenspecialisten och SEB Fonder. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett snabbt och effektivt sätt möjliggöra fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd, genomföra förvärv samt att diversifiera aktieägarbasen i bolaget och främja likviditeten i bolagets aktie.

Mot bakgrund av det stora intresset från investerare och i syfte att ytterligare diversifiera aktieägarbasen och främja likviditeten i Trianons aktie inför det tidigare offentliggjorda och planerade listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad sålde styrelseordförande Mats Cederholm, styrelseledamot Jan Barchan och vd Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, sammanlagt 800 000 aktier av serie B på samma villkor som i nyemissionen. Efter transaktionen kommer Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, att inneha sammanlagt cirka 60 procent av aktierna och cirka 71 procent av rösterna i Trianon.

Bolaget och de säljande aktieägarna har, på sedvanliga villkor, ingått lock-up-åtaganden avseende framtida emissioner respektive avyttringar under en period om 180 respektive 90 dagar.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige som Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför säljer familjen – efter över 100 år

Transaktioner "Min farfar föddes i det huset…" För Balder var affärerna så små att de inte ens ledde till en pressrelease. För säljaren var det desto större – inte minst av emotionella skäl. Fastighetssverige berättar mer om Balders senaste affär i centrala Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY