Image
Erik Ranje, vd på Stendörren.
Erik Ranje, vd på Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörren: Stora hyresökningar i omförhandlingar

Bolag Stendörren är relativt opåverkade av viruset än så länge och redovisar bland annat kraftigt ökat förvaltningsresultat och höjda hyror under Q1.
Publicerad den 7 Maj 2020

Q1-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 6% till 158 miljoner kronor (149) och driftnettot ökade med 19% till 118 miljoner kronor (99).
• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 28% i genomsnitt.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 62 miljoner kronor (36).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 miljoner kronor (34) motsvarande 1,83 kronor per aktie (1,22).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 49 miljoner kronor (6), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav.
• Periodens resultat ökade med 159% till 88 miljoner kronor (34) motsvarande 3,13 kronor per aktie (1,21).
• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelning inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

– De ökade hyresintäkterna (6% mot januari–mars 2019) och det ökade driftnettot (19% mot januari–mars 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 28% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet, säger vd Erik Ranje.

– I övrigt har perioden präglats av det globala utbrottet av coronaviruset. Av bolagets hyresintäkter är en relativt liten andel hänförliga till hyresgäster inom de sektorer som är mer direkt drabbade. Dock påverkar coronaviruset indirekt många andra sektorer, varför även övriga hyresgäster kan komma att påverkas negativt. Därför har Stendörren har stärkt den finansiella beredskapen genom att stärka upp likviditeten samt genomfört en större refinansiering av banklån, innebärande att inga obligations- eller banklåneförfall inträffar före utgången av första kvartalet 2021. Bolaget har därutöver vidtagit åtgärder för att mildra störningar i verksamheten och följer myndigheternas rekommendationer noggrant.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Oscar Properties styrelseordförande om Engelberts avgång: "Han är en visionär"

Karriär Oscar Properties har genomgått metamorfos. Det är vad Peter Norman, styrelseordförande i Oscar Properties, anger som anledningen till att bolagets vd sen 19 år nu ska lämna över till Carl Janglin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige