Image
Erik Ranje, vd för Stendörren.
Erik Ranje, vd för Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörren: Omförhandlade hyror upp 30 procent

Bolag Stendörrens hyresintäkter ökade med tio procent under 2019. Omförhandlade avtal ledde till 30-procentiga ökningar. Förvaltningsresultat minskade på grund av finansiella och administrativa kostnader specifika för perioden.
Publicerad den 21 Februari 2020

Januari-december 2019:
• Hyresintäkterna ökade med 10% till 592 miljoner kronor (537) och driftnettot ökade med
12% till 397 miljoner kronor (355).
• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 30% i genomsnitt.
• Förvaltningsresultatet minskade till 135 miljoner kronor (174) på grund av finansiella- och administrativa kostnader specifika för perioden.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 143 miljoner kronor (143) motsvarande 5,07 kronor per aktie (5,11).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 237 miljoner kronor (326), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav.
• Periodens resultat minskade med 31% till 290 miljoner kronor (419) motsvarande 10,30 kronor per aktie (15,00).
• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

Vd Erik Ranje:
– Under 2019 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter med 10 % till 592 miljoner kronor och driftnettot ökade med 12 % till 397 miljoner kronor, jämfört med 2018. Värdeökningen av förvaltningsfastigheterna uppgick för perioden till 237 miljoner kronor, huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

– Under 2019 förvärvade Stendörren tre fastigheter i tre separata transaktioner med en total uthyrningsbar area om 11 746 kvm. Sammanlagt överenskommet fastighetsvärde i dessa förvärv uppgick till 162 miljoner kronor. I december 2019 ingick Stendörren vidare även avtal att förvärva fastigheten Skyttbrink 15 i Botkyrka för 83 miljoner kronor, denna fastighet tillträddes under januari 2020. Stendörren har under året analyserat nya geografiska marknader, vilket är i linje med Bolagets fortsatta tillväxtmål.

– För att ytterligare stärka vår finansiella position samt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt har Stendörren under året stärkt balansräkningen genom att emittera en hybridobligation om 800 miljoner kronor och i samband med detta förtidslösa en obligation om 710 miljoner kronor med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade soliditet har därmed stigit till 41 % vid utgången av året.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige