Image
Erik Ranje, vd på Stendörren.
Erik Ranje, vd på Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörren: Inga anstånd eller rabatter för Q4

Bolag Stendörren ökar förvaltningsresultatet med 68 procent för niomånadersperioden.
Publicerad den 6 November 2020

Januari–september:
• Hyresintäkterna ökade med 8% till 481 miljoner kronor (443) och driftnettot ökade med 18% till 360 miljoner kronor (306).
• Förvaltningsresultatet ökade med 68% till 191 miljoner kronor (113).
• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 25% i genomsnitt.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 174 miljoner kronor (85) motsvarande 6,17 kronor per aktie (3,02).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 32 miljoner kronor (127), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden.
• Periodens resultat uppgick till 164 miljoner kronor (184) motsvarande 5,81 kronor per aktie (6,52).

• Stendörren noterar fortsatt begränsade effekter av covid-19. För fjärde kvartalshyran har inga nya anstånd eller hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet behandlats.
• En extra bolagsstämma hölls den 30 september där det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner, omfattande högst 57 deltagare. Beslutet innebär en emission av högst 1 125 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget.

Vd Erik Ranje:
– De ökade hyresintäkterna (8% mot januari–september 2019) och det ökade driftnettot (18% mot januari–september 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 25% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.
– I övrigt har perioden fortsatt präglats av det globala utbrottet av covid-19, även om förfrågningar från våra kunder kring hyreslättnader har minskat under de senaste månaderna. Covid-19 har fortsatt haft en begränsad påverkan på Stendörrens hyresinbetalningar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige