Image

Specialfastigheter emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt MTN-program.
Publicerad den 26 Augusti 2016
Åsa Hedenberg. Bild: Specialfastigheter
Åsa Hedenberg.

Ett obligationslån om 300 miljoner kronor utbetalades den 25 augusti 2016 med återbetalningsdag den 25 augusti 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,24 procent.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att förlänga vår löptid genom att emittera en nioårig obligation. Eftersom räntenivån har sjunkit under sommaren bedömer vi att det är rätt tid att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån till historiskt sett låga nivåer, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige